Najave/ SEMINARI I EDUKACIJE

Savjetovanje: Implementacija Zakona o zaštiti na radu

vrha i cilj ovog savjetovanja je da koz pitanja i odgovore iz svakodnevnice učesnika, ukaže na značaj jednog od važnijih principa.

03.03.2021. 12:00 / Izvor: Akta.ba

SAVJETOVANJE

 

VI PITATE MI ODGOVARAMO

IMPLEMENTACIJA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

(primjena u praksi)

INSPEKCIJSKI NADZOR

KAZNENE ODREDBE

DONOŠENJE PRAVILNIKA (koji su, u kojoj su fazi donošenja, šta je istim propisano itd)

 

25. MART 2021. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ – SARAJEVO

 

Svrha zaštite zdravlja radnika na radu je sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti nastalih u uskoj vezi s radom, te cjelokupno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu. Nepoduzimanje preventivnih mjera i neprovođenje adekvatne zaštite na radu bez sumnje će dovesti do neželjenih posljedica prvenstveno u vidu narušavanja kako zdravstvenog stuba kompanije, tako i finansijske stabilnosti na sam opstanak svake kompanije, posebno manjih kompanija jer troškovi koji mogu nastati radi ozljeda i povreda na radu, i inspekcijskih kazni nadmašuju svako ulaganje u prevenciju i sigurnost na radu.

Primjena Zakona o zaštiti na radu, („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/20), samim tim implementacija za njegovo kvalitetno provođenje ogleda se u preventivnom djelovanju poslodavaca u vidu sprječavanja nastanka povreda na radu, profesionalnih bolesti, kao i drugih bolesti koje su nastale u uskoj vezi s radom.   

Obzirom da svakodnevno pristižu upiti povodom gore navedene problematike Agencija za pravni konsalting i edukaciju (APKE) Sarajevo, shodno Vašim potrebama odlučila je da organizuje veliko interaktivno savjetovanje i preduzme sve neophodne korake za rješavanje Vaših problema u praksi.

Svrha i cilj ovog savjetovanja je da koz pitanja i odgovore iz svakodnevnice učesnika, ukaže na značaj jednog od važnijih principa na kojima se zasniva predloženi zakon, (prevencija - princip procjene rizika) kao i efekti i dileme koji se vide u praktičnoj primjeni.

Predavači koji vrše nadzor nad primjenom i svakodnevno primjenjuju navedeni zakon (federalni inspektora rada,  stručnjak za zaštitu na radu će na vaša pitanja davati odgovore.

CILJNA SKUPINA:

Savjetovanje je namijenjeno: Pravnicima, direktorima, menadžerima sigurnosti i zaštite na radu, predstavnicima radnika/sindikata, stručnjacima zaštite na radu, radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu, i svima onima koji su zaduženi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika unutar kompanija ili djelatnosti koju obavljaju.

 

PREDAVAČI: 

 • Ševal Smajić - Federalni inspektor rada za oblast zaštite na radu;
 • Zuhdija Mahmutović - mr.ing.zaštite na radu, Udruženje za zaštitu na radu;

 

TEME SAVJETOVANJA:

 • PRIMJENA ZAKONA O RADU SA ASPEKTA OBAVEZA RADNIKA I POSLODAVCA
 • PRAVA I OBAVEZE POSLODAVACA PRI ORGANIZACIJI PROVOĐENJA SIGURNOSTI I ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU
 • NAČIN UTVRĐIVANJA ZDRAVSTVENOG STANJA RADNIKA KOJI RADE NA POSLOVIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM I DRUGIH RADNIKA
 • UPOTREBA I PRIMJENA STARIH PRAVILNIKA DO DONOŠENJA NOVIH PROVEDBENIH PROPISA
 • DIREKTIVE VIJEĆA EVROPSKE UNIJE  
 • načelo prevencije,
 • načelo odgovornosti poslodavca za sigurnost i zaštitu na radu,
 • načelo obavezne primjene propisanih mjera,
 • POVJERENIK ZA ZAŠTITU NA RADU
 • Postupak kod poslodavca koji zapošljava 30 ili više radnika;
 • Način imenovanja, prava i dužnosti,  mandat i razrješenje;
 • Radno vrijeme povjerenika za zaštitu na radu, i način utvrđivanja istog;
 • Stručna sprema, radno iskustvo i osposobljavanje;
 • Izbora više povjerenika za izdvojena radna mjesta na više lokacija. 
 • OBAVEZA PRIMJENE PROPISANIH MJERA ZAŠTITE NA RADU - ISPRAVE, DOZVOLE, ELABORAT
 • IZRADA INTERNOG AKTA O ZAŠTITI NA RADU - KONSULTACIJE SA POVJERENIKOM ZAŠTITE NA RADU;
 • Akt o procjeni rizika - način procjene rizika;
 • PROCJENA RIZIKA I UPRAVLJANJE RIZICIMA NA RADNOM MJESTU
 • Izrada upustva procjene rizika;
 • Ko može provoditi procjenu rizika na radnom mjestu;
 • Koje se metode i pristupi koriste pri procjeni rizika;
 • Koji su najčešči problemi i greške u procjeni rizika na radnom mjestu;
 • Postupanje u slučaju neposredne opasnosti po život i zdravlje radnika;
 • Rizici pri radu sa opasnim materijama, zaštita radnika izloženih opasnim materijama na radu;
 • Rizici pri radu sa oštrim predmetima;
 • Rizici pri radu sa biološkim agensima;
 • Psihosocijalni rizici;
 • Zdravstveni uvjeti radnika u vidu osiguranja pristupa na radnom mjestu sa povećanim rizikom;
 • Utvrđivanje zdravstvenog stanja za radna mjesta sa povećanim rizikom;
 • Poslovi na kojima se provodi mjera skraćivanja radnog vremena;
 • Posebna sigurnost i zaštita zdravlja na radu i zabrana rada grupa posebno osjetljivih na rizike na određenim poslovima;
 • Posebno osiguranje za radnike koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom;
 • Organizovanje poslova zaštite na radu i ovlaštene organizacije
 • Kada poslodavac angažuje ovlaštenu organizaciju za zaštitu na radu;
 • Ko kontroliše rad ovlaštene organizacije;
 • Kako poslodavac obavlja poslove zaštite na radu kada ima do 30 radnika;
 • Kako poslodavac obavlja poslove zaštite na radu kada ima preko 30 radnika;
 • RADNIK ZA ZAŠTITU NA RADU
 • ORGANIZOVANJE PRVE POMOĆI, PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE, EVAKUACIJE RADNIKA I OBAVEZE U SLUČAJU OZBILJNE I NEPOSREDNE OPASNOSTI
 • ORGANIZOVANJE ZDRAVSTVENOG NADZORA
 • VOĐENJE EVIDENCIJA OD STRANE POSLODAVCA   
 • OVLAŠTENE ORGANIZACIJE ZA ZAŠTITU NA RADU
 • INSPEKCIJSKI NADZOR
 • Organi nadležni za vršenje inspekcijskog nadzora;
 • Postupanje u slučaju kada se utvrdi povreda propisa iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu;
 • Postupanje inspektora kod smrtnog slučaja ili nesreće koja je zadesila jednog ili više radnika;
 • Postupanje inspektora kod neposredne opasnosti radnika;   
 • Pravo na žalbu;  
 • KAZNENE ODREDBE
 • Usporedba visina kazni po starom i novom zakonu (vrlo bitno)

 

 
POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h 

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

185,00 KM po jednom učesniku;

175,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

130,00 KM po osobi za pretplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

 

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

(Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

Napomena:

Broj učesnika je ograničen i prilagođen preporukama kriznog štaba. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili  na e-mail: info@apke.ba. 

 

Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitom putem e-maila: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330

PREUZMI DOKUMENTE:
Prijavnica
Plan i program

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave