26 i 27.10.2023. GODINE

APKE: Veliko dvodnevno savjetovanje o upravnom postupku i inspekcijskim postupcima

26.09.2023. 10:44 / Izvor: Akta.ba
APKE

Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasni način otklanjanja grešaka nastalih u upravnim (PRVOSTEPENIM I DRUGOSTEPENIM POSTUPCIMA).

VELIKO DVODNEVNO SAVJETOVANJE

O UPRAVNOM POSTUPKU

I INSPEKCIJSKIM POSTUPCIMA

 

26 i 27.10.2023. GODINE HOTEL GARDEN CITY HOTEL KONJIC

Kao što smo prethodno najavili na našem savjetovanju održanom u Sarajevu na veoma značajnu i obivnu problematiku oko praktične primjene Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”  br.29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013) i Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 02/98 i 48/99), a koji predhode inspekcijskim postupcima, ovim putem Agencija za pravni kosalting i edukaciju Sarajevo, Vas poziva na dvodnevno savjetovanje po navednim temama uz obrađivanje i ostalih aktualnih propisa koji su u uskoj vezi sa gore navedenim.

Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasni način otklanjanja grešaka nastalih u upravnim (PRVOSTEPENIM I DRUGOSTEPENIM POSTUPCIMA) organa uprave BiH, FBiH, KANTONA, OPĆINA, JAVNIH USTANOVA I JAVNIH PREDUZEĆA, uz davanje jasnih uputa prvenstveno voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka kao i neposrednim rukovodiocima uprave i privrede da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama ovih zakona.

Na traženje i upite velikog broja institucija oko primjene  zakonskih propisa o inspekcijama u BiH organizovali smo i savjetovanje sa proširenim temama, posebno u segmentu inspekcijskog nadzora (VRSTE INSPEKCIJSKOG POSTUPKA: UPRAVNI NADZOR, NADZOR NAD JAVNIM USTANOVAMA, OPĆI INSPEKCIJSKI NADZOR U POSTUPANJU: KOMUNALNIH, TRŽIŠNIH, GRAĐEVINSKIH, SANITARNIH, SAOBRAĆAJNIH, INSPEKTORA RADA I DRUGIH)  te pravnog okvira za obavljanje inspekcijskog nadzora.

Akcenat savjetovanja će biti na procesnom postupanju sa primjerima iz prakse uz primjenu drugih materijalnih propisa koji su međusobno komplementarni i time usko povezani sa inspekcijama i temama koje ćemo obrađivati i to nakon obrade teme zakona o upravnim postupcima kao postupaka koji je u uskoj vezi sa inspekcijskim postupanjem.

SAVJETOVANJE JE NAMIJENJENO:

Prvenstveno voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka, inspektorima komunalnih, tržišnih, građevinskih, sanitarnih, saobraćajnih, inspektora rada, kao i neposrednim rukovodiocima naprijed navedenih, državnim službenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/HR Menadžerima i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

PREDAVAČI: 

 • Emir Mehmedović- Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine - Glavni upravni inspektor oblast predavanja: (Zakon o upravnom postupku po kojem postupaju ORGANI UPRAVE BOSNE I HERCEGOVINE);
 • Hajrudin Alibašić- Ministarstvo pravosuđa i uprave - Glavni kantonalni upravni inspektor oblast predavanja (inspekcijski postupci sa primjerima iz prakse SUDSKE I UPRAVNE KANTONALNIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH NIVOA);
 • Mag. iur. Edvin Šarić dipl. Pravnik- oblast predavanja: (voditelj najsloženijh drugostepenih postupaka po prvostepenim inspekcijskim postupcima sa primjerima iz prakse SUDSKE I UPRAVNE, ENTITESKOG NIVOA);

TEME SAVJETOVANJA (I DANA) početak u 12:00 h:

 • Osnovna načela ZUP-a, (PRIMJERI KRŠENJA, POSTUPAK ISPRAVLJANJA GREŠAKA PO ZUP-u);
 • Samostalnost u rješavanju i odgovornosti osoba ovlaštenih za vođenje postupka i za rješavanje kada je NARUŠENA samostalnost u rješavanju;
 • Odnos općeg i posebnog upravnog postupka;
 • Upravni akt i upravna stvar, odluka o rješavanju upravne stvari;
 • Pravo žalbe;

____________________________________________________________________________________________________________

Broj računa. 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo, Poreski i PDV broj. (4)302447020000, Statistički broj. 4302447020000

 • Konačnost i pravosnažnost rješenja;
 • Nadležnost, sukob nadležnosti;
 • Stranka i njezino zastupanje, komuniciranje organa i stranaka, dostavljanje pismena;
 • Rokovi (računanje, vrste, zakonski i službeni rokovi);
 • Povrat u prijašnje stanje;
 • PRVOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK;
 • Dokazivanje, predmet dokazivanja, teret dokazivanja (isprave, uvjerenja, svjedoci, izjava stranke, vještaci, tumači, uviđaj, osiguranje dokaza);
 • Pravni lijekovi (redovni pravni lijekovi, vanredni pravni lijekovi, obnova postupka);
 • DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK;
 • Posebni slučajevi poništavanja, ukidanja i mijenjanja rješenja;
 • Izvršenje rješenja i zaključaka;
 • Godišnji izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku – značaj i potreba;
 • Nadzor nad provođenjem zakona, Kaznene odredbe;
 • Primjeri rješenja u upravnom postupku (djelomično, dopunsko i privremeno rješenje, rješenje o odbijanju žalbe na prvostepeno rješenje, rješenje o poništavanju prvostepenog rješenja po žalbi i meritorno rješavanje upravne stvari, rješenje o poništavanju prvostepenog rješenja po žalbi i vraćanje predmeta na ponovni postupak, rješenje o izmjeni prvostepenog rješenja po žalbi, rješenje o poništavanju konačnog rješenja po pravu nadzora, rješenje o ukidanju konačnog rješenja po pravu nadzora, rješenje o izvanrednom ukidanju rješenja, rješenje o odbijanju prijedloga za obnovu postupka, rješenje o poništavanju (ukidanju) konačnog rješenja u obnovi postupka, rješenje o poništavanju;
 • Zaključak u upravnom postupku;
 • Upotreba FAKSIMILA na službenim aktima i ispravama (kada se može koristiti, odgovornost za upotrebu i čuvanje, rizici, prestanak prava);
 • REKONSTRUKCIJA SPISA (OŠTEĆENIH ILI IZGUBLJENIH SPISA ILI AKATA) u skladu sa odredbama ZUP-a;
 • Uloga i značaj SLUŽBENE ZABILJEŠKE (kada i gdje se sastavlja da ima pravnu snagu);
 • Pitanja i odgovori.

TEME SAVJETOVANJA (II DANA) početak u 9:30 h:

-I- NADLEŽNOST INSPEKCIJA, OVLAŠTENJA INSPEKTORA, SUBJEKT NADZORA:

 • Nadležnost inspekcije;
 • Prava i obaveze inspektora;
 • Prava i obaveze subjekta nadzora;
-II- -INSPEKCIJSKI NADZOR:
 • Upravni nadzor;
 • Nadzor nad javnim ustanovama;
 • Opći inspekcijski nadzor u postupanju: (KOMUNALNIH, TRŽIŠNIH, GRAĐEVINSKIH, SANITARNIH, SAOBRAĆAJNIH, INSPEKTORA RADA I DRUGIH);

-III- KAZNE I UPRAVNE MJERE:

 • Nalaganje upravnih mjera;
 • Upravna mjera privremene zabrane rada subjektu nadzora u cijelosti ili djelomično;
 • Usmeno nalaganje upravne mjere;
 • Upravna mjera oduzimanja, uništavanja i stavljanja robe ili predmeta prekršaja van prometa;
 • Upravna mjera privremenog oduzimanja, stavljanja pod nadzor, prodaje i uništenja predmeta prekršaja;
 • PRAKŠAJNI NALOZI ( PRAVNI OSNOV);

-IV- UPRAVNI SPOR:

 • Pokretanje upravnog spora;
 • Tok upravnog spora;
 • BITNO uloga i značaj prvostepenog i drugostepenog organa u postupku pred sudom;
 • Dokazi  i dokazivanje;
 • Rokovi;
 • Povrat u prijašnje stanje;
 • Odgode i odlaganja;
 • Pitanja i odgovori;

POČETAK SAVJETOVANJA:

PRVI DAN 26.10.2023. godine, registracija i ručak dobrodošlice od 11:00 do 12:00, početak u 12:00 h

DRUGI DAN 27.10.2023. godine 9:30

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE BEZ PDV-a:

245,00 KM po jednom učesniku;

220,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA”

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

(Radni materijal, Welkom paket, kafe pauze sa osvježenjem, ručak prvog i drugog dana, obezbijeđen parking uz stalan nadzor, wirelessinternet, korištenje saune, bazena i fitnes centra, certifikat o učešću na savjetovanju).

SPECIJALNA PONUDA SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA:

Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za upravne postupke kao i modeli određenih internih procedura/pravilnika.

Napomena:

Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili  na e-mail: info@apke.ba. 

VRLO BITNO:

Samo za učesnike savjetovanja obezbijeđen je EXTRA popust za smještaj, gdje naši gosti mogu plaćati smještaj u 1/1 sobama po cijeni od 96,00 KM (usluga je noćenje sa doručkom, uz besplatno korištenje bazena, saune i fitnesa).

Cijena dvokrevetne sobe iznosi 136,00 KM. Popusti na masaže i usluge wellness centra do 15% popusta, kao i besplatan parking za sve goste hotela.

Prijavu i rezervaciju izvršiti na recepciji „Garden City Hotel  tel.: 036/712 800 ili na e-mail: recepcija@gardencity.ba, sa pozivom na popust dogovoren od strane Agencije APKE Sarajevo sa upravom hotela, troškove smještaja snose učesnici.

Program savjetovanja i obrazac za "online" prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitom putem e-maila: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330. 
BITNO: Cijeneći veliki interes za seminarom, broj učesnika se morao ograničiti. S tim u vezi ispred jednog pravnog subjekta moguće je prijaviti maksimalno ŠEST učesnika.
PREUZMI DOKUMENT:
prijavnica.odt

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave