Završno savjetovanje: III ciklus predobuke Zakon o zaštiti na radu

25.10.2022. 11:07 / Izvor: Akta.ba
apke

Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo, odlučila je da organizuje završno interaktivno savjetovanje i preduzme sve neophodne korake za rješavanje problema u praksi.

ZAVRŠNI III CIKLUS  PREDOBUKE

LICA ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA U SKLADU SA ODREDBAMA DONESENIH PRAVILNIKA I ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/20),

IMPLEMENTACIJA  ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA

PROCJENA RIZIKA, INSPEKCIJSKI NADZOR

MJERE ZAŠTITE NA RADU U ŠUMSKO PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I DRVNO PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI

18.11.2022. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ -  ILIDŽA

Kako je u toku proces prijave i polaganja stručnih ispita kao i izrada akta procjene rizika, izrada Pravilnika o zaštiti na radu, organizacija i vođenje poslova zaštite na radu u mnogim firmama, s tim u vezi, javilo se mnogo upita i nejasnoća.

U skladu sa naprijed navedenim Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo, shodno vašim potrebama odlučila je da organizuje završno interaktivno savjetovanje i preduzme sve neophodne korake za rješavanje vaših problema u praksi.

Svrha i cilj ovog savjetovanja je da koz pitanja i odgovore iz svakodnevnice učesnika, ukaže na značaj jednog od važnijih principa na kojima se zasniva predloženi zakon, (prevencija - princip procjene rizika) kao i efekti i dileme koji se vide u praktičnoj primjeni.

CILJNA SKUPINA:

Savjetovanje je namijenjeno: Pravnicima, direktorima, menadžerima sigurnosti i zaštite na radu, predstavnicima radnika/sindikata, stručnjacima zaštite na radu, radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu i svima onima koji su zaduženi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika unutar kompanija ili djelatnosti koju obavljaju.

PREDAVAČI: 

Mr. Ernis Imamović – pomoćnik ministra u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike,  predsjednik komisije za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu zamjenik predsjednika komisije za polaganje stručnog ispita za radnika za zaštitu na radu (predavač za stručni i pravni dio)

Ševal Smajić – Federalni inspektor rada za oblast zaštite na radu, član komisije za polaganje stručnog ispita za radnika za zaštitu na radu i član komisije za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih poslova iz obalsti zaštite na radu (predavač za stručno-tehnički dio)

Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik, Konsultant privrednih subjekata za oblast zaštite na radu, vanjski član interesornih radnih grupa, vanjski ekspert državnog i entiteskog nivoa za polaganje stručnih ispita i selekciju kandidata - (predavač za pravni dio)

TEME EDUKACIJE:

 • STRUČNI ISPITI – (uvjeti, sadržaj, program, troškovi)
 • Uvjeti koje moraju ispunjavati radnici zaštite na radu
 • Radnik zaštite na radu
 • Uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu
 • Stručni ispit za obavljanje poslova radnika za zaštitu
 • Uvjeti za polaganje stručnog ispita
 • Prijava za polaganje stručnog ispita
 • Program stručnih ispita
 • Opći dio (analiza i preporuka propisa)
 • Posebni dio (analiza i preporuka propisa)
 • Uspjeh na stručnim ispitima
 • Rješenje o polaganju stručnog ispita
 • Zahtjevi za oslobađanje od obaveze polaganja stručnog ispita
 • Rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita

ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA:

Upoznavanje sa odredbama Zakona o zaštiti na radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/20) koje uređuju pitanje polaganja stručnog ispita, osnovne oblasti koje će biti predmet za polaganje stručnog ispita i dr.

Upoznavanje sa odredbama Pravilnika o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 83/21)

Upoznavanje sa odredbama Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 83/21)

IMPLEMENTACIJA ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA:

1.Prvi korak – određivanje ili zapošljavanje radnika za zaštitu na radu

2.Drugi korak – povjerenik za zaštitu na radu

3.Treći korak –izrada akta o procjeni rizika ili nabavka usluge od ovl. Organizacije

4.Četvrti korak – izrada internog akta o zaštiti na radu

5.Peti korak – implementacija internog akta o zaštiti na radu

6.Šesti korak – uspostaviti propisane evidencije

7.Sedmi korak – ugovoriti prethodne i periodične ljekarske preglede radnika

8.Osmi korak – ugovoriti posebno zdravstveno osiguranje radnika koji rade na radnim mjestima s povećanim rizikom

9.Deveti korak – zaštitna oprema i edukacija

10.Deseti korak – ugovoriti s ovlaštenom organizacijom preglede i ispitivanja radne sredine i sredstava za rad

11.Jedanaesti korak – provođenje mjera zaštite od požara i prve pomoći

12.Dvanaesti korak – znakovi upozorenja na opasnost i znakovi općih obavještavanja

PROCJENA RIZIKA:

 • Šta sadrži akt o procjeni rizika?
 • Koju dokumentaciju pripremiti prije dolaska ovlaštene organizacije za ZNR?
 • Šta obuhvata opis tehničko-tehnološkog i radnog procesa, sredstva rada, sredstva i oprema lične zaštite u aktu o procjeni rizika?
 • Šta obuhvata analiza organizacije rada i problemi u vezi sa tim?
 • Kako se vrši utvrđivanje opasnosti od štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini?
 • Koje su vrste štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini?
 • Kako se vrši procjena rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti?
 • Koji su nivoi procijenjenog rizika?
 • Da li je dosadašnje iskustvo u izradi elaborata o procjeni rizika ukazalo na neke praktične probleme u njegov implementaciji?
 • Koje su mjere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika, na koji način ih otkloniti, koji je rok za otklanjanje istih?
 • Da li postoji ujednačena praksa kod ovlaštenih organizacija za procjenu rizika da se dobiju približno isti rezultati?
 • Koje su mjere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika?
 • Šta sadrži zaključak u skladu sa Pravilima o procjeni rizika?
 • Kada se vrše Izmjene i dopune akta o procjeni rizika?

OVLAŠTENE ORGANIZACIJE ZA VRŠENJE PROCJENE RIZIKA I OBAVLJANJE DRUGIH STRUČNIH POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU:

 • Ko može izvršiti procjenu rizika kod poslodavca – da li poslodavac može sam izvršiti procjenu rizika i izraditi akt o procjeni rizika?
 • Uloga specijaliste medicine rada u postupku procjene rizika – na koji način se može obezbijediti učešće specijaliste medicine rada?
 • Uloga poslodavca u vršenju procjene rizika – koja je uloga radnika za zaštitu na radu?
 • Registar ovlaštenih organizacija za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu;
 • Ko ima nadležnost za izdavanje dozvola za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu?
 • Nadzor nad ovlaštenim organizacijama iz oblasti zaštite na radu.
 • Novčane kazne za organizacije koje neovlašteno obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu.

INSPEKCIJSKI NADZOR:

Organi nadležni za vršenje inspekcijskog nadzora;

Postupanje u slučaju kada se utvrdi povreda propisa iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu;

Postupanje inspektora kod smrtnog slučaja ili nesreće koja je zadesila jednog ili više radnika;

Postupanje inspektora kod neposredne opasnosti radnika;   

KAZNENE ODREDBE:

POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

185,00 KM po jednom učesniku;

175,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

140,00 KM po osobi za pretplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA”

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

(Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

GRATIS DIO

Samo za učesnike savjetovanja besplatno bez dodatne naknade u radni materijal je uključen, kratki opis implementacije Zakona po svim fazama, model internog akta tj. Pravilnika za zaštitu na radu u word i elektronskoj verziji.

Napomena:

Broj učesnika je ograničen.

Stoga pozivamo na rezervaciju što prije! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili  na e-mail: info@apke.ba.

Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici  PRIJAVA ili upitom putem e-maila: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

PREUZMI DOKUMENT:
prijavnica_apke.docx

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave