Veliko savjetovanje o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama i E-nabavke

06.09.2022. 08:45 / Izvor: Akta.ba
APKE

Ove izmjene Zakona o javnim nabavkama donose brojne izmjene i dopune, a koje su veoma bitne i za ugovorne organe i ponuđače.

 VELIKO SAVJETOVANJE

O PRIMJENI IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH

IZMJENE NA PORTALU JAVNIH NABAVKI NOVI PRAVILNIK (E-NABAVKE)

PETAK 30.9.2022. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ -  ILIDŽA

SRIJEDA 5.10.2022. GODINE HOTEL „MOSTAR“ -  MOSTAR

SRIJEDA 12.10.2022. GODINE HOTEL „BOSNA“ -  BANJA LUKA

ČETVRTAK 13.10.2022. GODINE HOTEL „OPAL“ -  BIHAĆ

 

Oba doma Parlamentarne skupštine BiH usvojila prijedlog izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14).

Ista objava očekuje se u nardenih par dana dok će stupanje na snagu izmjena biti osmoga dana od dana objave u ,,Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se protekom tri mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu. 

Ove izmjene Zakona o javnim nabavkama donose brojne izmjene i dopune, a koje su veoma bitne i za ugovorne organe i ponuđače.

Promjene su brojne kao što su izmjene u izuzećima od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama, pitanja imenovanja službenika za javne nabavke, obaveza prethodne provjere tržišta, podjele nabavke na lotove, detaljnije uređuje institut plana nabavki, definicija privremenog plan nabavki, uvodi se pravni osnov za provođenje elektronskih nabavki, precizira se u kojim slučajevima se ponuđači mogu isključiti iz postupaka javnih nabavki na 36 mjeseci, unose se izmjene u utvrđivanju sukoba interesa kod rukovodioca ugovornog organa, člana komisije za javne nabavke, te drugih lica koji su uključeni u postupak javne nabavke, izmjene u provođenju postupaka konkurentskog zahtjeva i direktnog sporazuma, izmjene u sistemu pravne zaštite, uređuje pitanja advokatskih naknada i dr.

Prema tome, pravilnost provođenja javnih nabavki jedan je od najbitnijih segmenata poslovanja svakog ugovornog organa i ponuđača i od izuzetnog značaja je uspješnost definisanja realizacije potpisanog ugovora.

Agencija za pravni konsalting i edukaciju (APKE) Sarajevo, vas ovim putem poziva na savjetovanje o najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH.

Savjetovanje je namijenjeno: uposlenicima u ugovornim organima, predstavnicima ugovornih organa, ponuđačima, predsjednicima i članovima komisije za javne nabavke, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki, službenicima uključenim u postupak javne nabavke, advokatima, privrednim subjektima, osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procedurama javnih nabavki, rukovodiocima, sekretarima organizacija, a sve u cilju efikasnog provođenja javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Temeljem izloženog, pozvali smo vrlo iskusne predavače na veliko stručno savjetovanje iz oblasti javnih nabavki uz akcenat na praktične primjere iz njihove prakse.

PREDAVAČI: 

Doc. dr. Nermin Lapandić – Član radne grupe za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, specijaliziran za javne nabavke;

Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik - Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, stručnjak iz oblasti javnih nabavki za obavljanje revizije procesa javnih nabavki u organima Federacije BiH ispred Ureda za reviziju institucija Federacije BiH, ekspert na listama Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo iz oblasti javnih nabavki i oblasti koje mogu biti predmet javnih nabavki.

Sanel Nezirić dipl. pravnik, advokat - Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, specijaliziran za javne nabavke;

Kemal Muhamedović, dipl. oec- razvoj poslovnih informacionih sistema, IT sektor – Agencija za javne nabavke BiH, Administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba)

TEME:

SUŠTINA IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 • Izmjene u izuzećima od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama,
 • Imenovanje službenika za javne nabavke,
 • Obaveza prethodne provjere tržišta, podjele nabavke na lotove,
 • Definiranje plana nabavki,
 • Privremeni plan nabavki,
 • Uslovi i situacije  kada se ponuđači mogu isključiti iz postupaka javnih nabavki na više mjeseci,
 • Sukob interesa kod rukovodioca ugovornog organa, člana komisije za javne nabavke, te drugih lica koji su uključeni u postupak javne nabavke,
 • Izmjene u provođenju postupaka konkurentskog zahtjeva,
 • Bitne izmjene u provođenju direktnog sporazuma,
 • Bitne izmjene u sistemu pravne zaštite,
 • Jasno preciziranje advokatskih naknada.

  POSTUPCI NABAVKI U ZAKONU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZJN

 • Postupci nabavki koje ugovorni organi imaju na raspolaganju;
 • Redovni postupci nabavki i postupci nabavki za čiju primjenu trebaju biti ispunjeni posebni uslovi;
 • Pravilan izbor postupka nabavke;
 • Uslovi za pokretanje postupka nabavke;
 • Izmjene u postupcima nabavki koje donose izmjene i dopune ZJN;
 • Postupci nabavki prema Zakonu o izmjenama i dopunama ZJN: korak po korak;
 • Provođenje postupaka nabavki male vrijednosti (konkurentski zahtjev i direktni sporazum)
 • U kojim fazama i u kojim rokovima se mogu izjavljivati žalbe u pojedinim postupcima nabavki.

PRAVNA ZAŠTITA U IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH

 • Izmjene u žalbenom postupku i izjavljivanju žalbi;
 • Izmjene u postupanju ugovornog organa po izjavljenoj žalbi;
 • Ko, kada i kako ispituje aktivnu legitimaciju podnosioca žalbe;
 • Novi rokovi za izjavljivanje žalbe;
 • Koje su apsolutno bitne povrede zbog kojih URŽ/KRŽ može da poništi postupak nabavke djelimično ili u cjelosti;
 • Zahtjev ugovornog organa da se nastavi postupak nabavke po uloženoj žalbi;
 • Advokatski troškovi i naknada troškova u postupcima javnih nabavki;
 • Izmjene u prekršajima;
 • Pravni osnov za provođenje elektronskih nabavki (novine i obaveze koje predstoje),

NADOGRADNJA FUNKCIONALNOSTI NA PORTALU JN - ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (ZIDZJN)

 • Uvođenje mogućnosti da se u sistemu ponuda označi kao nepravilna i neprihvatljiva,
 • Dorada obavještenja o nabavci u pogledu objave novih podataka u vezi sa postupkom, a koji se odnose na obrazloženje eventualnog nedjeljenja postupka na lotove, zatim uvođenje obrazloženje dostave ponuda za jedan, više ili sve lotove kod postupaka koji su podijeljeni na lotove,
 • Uvođenje objave poziva za dostavu zahtjeva za učešće na Portalu javnih nabavki i objava tenderske dokumentacije  za pregovarački postupak bez objave obavještenja na Portalu javnih nabavki,  te provođenje druge i treće faze tog postupka putem Portala (objava TD i preuzimanje TD, postavljanje pitanja i odgovora, popratno obavještavanje, uvezivanje sa unosom dodjele),
 • Uvođenje objave obavještenja za dodjelu kod konkurentskog zahtjeva,
 • Uvođenje objave godišnjeg obavještenja za dodjelu ugovora unutar okvrirnog sporazuma kod konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda,
 • Uvođenje objave osnovnih elemenata ugovora na Portalu,
 • Uvođenje obavezne objave Plana nabavki, kao i mogućnosti za unos i objavu privremenih planova nabavki, te njihovih izmjena i dopuna u skladu sa novodefinisanim setom podataka,
 • Uvođenje mogućnosti dodavanja inostranih ugovornih organa kao članova zajedničke nabavke,
 • Uvođenje mogućnosti da kroz sistem e-Nabavke se objavi informativni poziv za dostavu ponuda ili prijedloga cijene u direktnom sporazumu ili da se isti objavi samo  određenim ponuđačima putem sistema, mogućnost pitanja i odgovori u vezi sa pozivom, dostava ponude/prijedloga cijene, pregovaranje o ponudi/prijedlogu cijene i obavještenje o izboru  na Portalu javnih nabavki,
 • Uvođenje obavještavanja ponuđača u postupku o podnošenju žalbe na postupak/lot i njegovoj suspenziji (suspenziji postupka/lota),
 • Uvođenje mogućnosti da ugovorni organ na portalu objavljuje podatke o kandidatu/ponuđaču koji je pod određenim, definisanim okolnostima izgubio pouzdanost i stekao uslov za isključenje,
 • Uvođenje objave poziva/obavještenja za usluge i Aneksa II

VRLO BITNO: Pozivamo vas da se prijavite na ovo savjetovanje, uz mogućnost da do početka savjetovanja pismeno dostavite sva vaša pitanja i probleme te delegirate teme, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na istom. Pitanja slati na: info@apke.ba

POČETAK SVIH SAVJETOVANJA: u 9:30 h

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om:

 • 195,00 KM po jednom učesniku;
 • 170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;
 • 130,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

Radni materijal, Welcome paket, modele svih akata neophodnih u postupcima nabavki za ugovorne organe, kafe pauze sa osvježenjem, ručak, obezbijeđen parking uz stalni nadzor, wireless-internet, korištenje saune, bazena i fitnes centra, certifikat o učešću na savjetovanju, konsultacije u oblasti javnih nabavki u trajanju od mjesec dana nakon savjetovanja, primjeri rješenja URŽ-a i presuda SUDA BiH.

SPECIJALNA PONUDA SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA:

1.Priručnik o uslovima i načinu korišenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu javnih nabavki sa CD-om i zvučnim objašnjanjam svih koraka postupka e-akucije po cijeni 50 KM.

2.Knjiga postupak ugovaranja javne nabavke sa uključenim izmjenama i dopunama ZJN, AUTORA: doc. dr. Nermin Lapandić, po cijeni od 50 KM. Priručnik i knjiga su sa uključenim PDV-om.

Broj učesnika je ograničen i prilagođen preporukama kriznog štaba. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

   Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara - molimo vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330. 
PREUZMI DOKUMENT:
plan_apke.docx

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave