Završno savjetovanje iz kancelarijskog i arhivskog poslovanja za 2022.

26.10.2022. 08:31 / Izvor: Akta.ba
seminar

U narednom periodu, pred organima uprave predstoji digitalna transformacija poslovanja i novine u primjeni propisa.

ZAVRŠNO SAVJETOVANJE

IZ KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA ZA 2022 GODINU

 

ELEKTRONSKO (DIGITALNO) KOMUNICIRANJE

UPRAVLJANJE ELEKTRONSKIM DOKUMENTIMA

ELEKTRONSKI POTPIS

ELEKTRONSKI CERTIFIKATI (procedura registracije potpisa i dobijanja certifikata)

 

 

24.11.2022. GODINE HOTEL HOLLYWOOD“, Ilidža-Sarajevo

 

Stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona o upravnom postupku Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj:61/22, stvorili su se uslovi da organi i stranke, odnosno lica ovlaštena za zastupanje stranaka mogu međusobno komunicirati i u elektronskoj formi ako stranke, odnosno lica ovlaštena za zastupanje stranke, na to pristanu. Analogno tome, podnesci podneseni u elektronskoj formi s elektronskim potpisom smatrat će se vlastoručnim potpisom u skladu sa posebnim propisima.“ (član 63.)

U narednom periodu, pred organima uprave predstoji digitalna transformacija poslovanja i novine u primjeni propisa. U fokusu ovogodišnjeg savjetovanja bit će digitalna transformacija poslovanja, elektronsko potpisivanje, elektronski certifikati (procedura registracije potpisa i dobijanja certifikata) kao I upravljanje elektronskim dokumentima.

S tim u vezi, učesnici će imati priliku detaljnije se upoznati sa rješenjem za digitalno potpisivanje dokumenata. O uspjesima na polju arhiviranja, sređivanja i digitalizacije papirne dokumentacije govorit će naši partneri gdje ćemo se iz prve ruke upoznati koji su to bili izazovi digitalnog doba sa kojima se susrećemo te kako ih na najbolji način savladati.

S tim u vezi, Agenciji za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo na osnovu upita i interesovanja velikog broja institucija u BiH, javnih preduzeća i javnih ustanova kao i brojnih pitanja oko primjene gore navednih propisa organizuje savjetovanje na kojem će se govoriti o novinama i razlikama kao i izradi modela akata i novih obrazaca u federalnim i kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu i upravnim organizacijama Federaciji BiH.

 

PREDAVAČI: 

 • Alen Taletović -  Pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde Federacije BiH;

-     Doc. dr. Šimun Novaković zamjenik direktora Arhiva Bosne i Hercegovine;

 

TEME:

 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU KOJI JE STVORIO OMOGUĆIO DIGITALNO POSLOVANJE;
 • DIGITALNO KOMUNICIRANJE KAO POSEBNO VAŽNA CJELINA;
 • ODNOS ODREDABA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU SA DRUGIM PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE ELEKTRONSKI DOKUMENT I ELEKTRONSKI POTPIS;
 • ODGOVORNOSTI ORGANA VLASTI U FBIH U POGLEDU OMOGUĆAVANJU DIGITALNE KOMUNIKACIJE (FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE I GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE FBIH);
 • ULOGA  IDEEA BIH I UIO BIH U OMOGUĆAVANJU DIGITALNE KOMUNIKACIJE;
 • IZDAVANJE KVALIFIKOVANE POTVRDE (CERTIFIKACIJA DIGITALNOG POTPISA);
 • DIGITALNI POTPIS KAO PUNOPRAVNA ZAMJENA ZA KLASIČNI POTPIS I OTISAK PEČATA U SLUŽBENOJ KOMUNIKACIJI PRILIKOM KOMUNIKACIJE U POSLOVNOJ ZAJEDNICI;
 • UTICAJ ELEKTRONSKOG DOKUMENTA I ELEKTRONSKOG POTPISA NA KLASIČNO KANCELARIJSKO POSLOVANJE- IZAZOVI I MOGUĆNOSTI;
 • NAJAVA OČEKIVANIH NOVINA U SKOROJ BUDUĆNOSTI- ELEKTRONSKO PLAĆANJE ADMINISTRATIVNIH TAKSI
 • POSTUPANJE SA DOKUMENTIMA SA OZNAKOM TAJNOSTI (povjerljvi dokumenti);
 • REKONSTUKCIJA IZGUBLJENIH PREDMETA (postupak, relevantnost dokumenata);
 • UČENE NEPRAVILNOSTI U PRIMJENI PRAVILNIKA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (Službene novine Federacije BiH broj: 96/19);
 • OSNOVNE NOVINE NOVOG PRAVILNIKA;
 • UPISIVANJE I VRSTE KNJIGA EVIDENCIJA U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU PO NOVOM PRAVILNIKU (koje će biti u obaveznoj primjeni od 1.1.2020);
 • KLASIFIKACIJSKE OZNAKE PREDMETA I AKATA PO NOVOM PRAVILNIKU (prelazna rješenja za elektronsko poslovanje, zavođenje pod jednom klas. oznakom zatim promjena iste u toku godine);
 • ORGANIZACIJA VRŠENJA KANCELARIJSKOG POSLOVANJA PO NOVOM PRAVILNIKU;
 • PRIMANJE, OTVARANJE, PREGLEDANJE I RASPOREĐIVANJE POŠTE, ODNOSNO AKATA PO NOVOM PRAVILNIKU;
 • ODREĐIVANJE ORGANIZACIONIH JEDINICA, ODNOSNO RADNIH MJESTA KOJIMA SE POŠTA DOSTAVLJA U RAD I RASPOREĐIVANJE POŠTE (SIGNIRANJE) PO NOVOM PRAVILNIKU;
 • ZAVOĐENJE I ZDRUŽIVANJE AKATA;
 • DOSTAVLJANJE PREDMETA I AKATA U RAD;
 • SASTAVNI DIJELOVI SLUŽBENOG AKTA I FAKSIMIL;
 • Pojam faksimila po novom pravilniku, ovlaštenje za upotrebu faksimila, upotreba faksimila, evidentiranje upotrebe faksimila, potvrda rukovodioca organa o pravilnom korištenju faksimila, odgovornost za upotrebu faksimila, odgovornost za stavljanje pečata na službeni akt na koji je stavljen faksimil, pravo na korištenje faksimila, procedura izrade faksimila;
 • VRAĆANJE RIJEŠENIH PREDMETA PISARNICI I RAZVOĐENJE PREDMETA;
 • ROKOVNIK PREDMETA;
 • OTPREMANJE POŠTE;
 • DIGITALIZACIJE ARHIVSKE GRAĐE (ULOGA, POSTUPAK UVOĐENJA, ZNAČAJ KAO I PREDNOSTI -PREZENTACIJA);
 • POSTUPAK SA OSJETLJIVOM ARHIVSKOM GRAĐOM, ARHIVIRANJE PREDMETA IZ POSTUPKA JAVNIH NABAVKE, TEND. DOKUMENTACIJA, UGOVORI, STEČAJNA DOKUMENTACIJA, DOKUMENTACIJA IZ PRIVATIZACIJE, UGOVORI, PROJEKTI KAO I DOKUMANTACIJA IZ PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI INSTITUCIJE I  SL;

 

POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h

KOTIZACIJA SA UKLJUČENIM PDV-om: po učesniku 190,00 KM,  za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta kotizacija po 170,00 KM.

Kotizacija uključuje (radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, certifikat o uspješno odslušanom savjetovanju).

Kotizacija također uključuje i besplatno modele u word i elektronskoj verziji: uputstva/instrukcije, pravilnik i akate iz obasti kancelarsijkog poslovanja.

SPECIJALNO SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA: Knjiga OSNOVE KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA, AUTORA: Emir Mehmedović, Edvin Šarić i Admir Hadrović, po cijeni od 60 KM:

 

ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE SAVJETOVANJU?!

 • Da bi se upoznali u procedure uvođenja E-UPRAVE - (dobra prkasa, primjer zemalja u okruženju i EU;
 • Da bi se upoznali sa novim metodama potpisa ELKTRONSKI POTPIS, ELEKTRONIČKI POTPIS;
 • Da bi se upoznali o suštinskoj razlici između elktronskog i elektroničkog potpisa (PRIMJERI, PRAKSA EU);
 • Da bi se upoznali o POSTUPANJU SA DOKUMENTIMA SA OZNAKOM TAJNOSTI (povjerljvi dokumenti);
 • DA bi se upoznali o ispravnoj primjeni faksimila i spriječili greške u korištenju te zloupotrebe istog po odredbma novog Pravilnika;
 • Da bi se upoznali o proceduri REKONSTUKCIJE IZGUBLJENIH PREDMETA (postupak)
 • Da bi se upoznali o značaju DIGITALIZACIJE ARHIVSKE GRAĐE (uloga, postupak uvođenja, značaj kao i prednosti -prezentacija);
 • DA bi se registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe, izrada topografskog vodiča, odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe kao i preuzimanje arhivske i registraturne građe radilo ispravno i u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
 • DA bi se posao oko arhiviranja i čuvanja arhivske i registraturne građe radio u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
 • DA se pravilno evidentira, arhivska i registraturna građa nastala radom stvaraoca;
 • DA se pravilno vrši odabiranje arhivske iz registraturne građe;
 • DA se lakše dođe do tražene dokumentacije za praktične svrhe, kao i upoznavanje sa zakonskom regulativom koja se odnosi na arhivsku djelatnost u organima uprave i službama za upravu, kao i pravnim licima;

Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

Program savjetovanja i obrazac za onlineprijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

PREUZMI DOKUMENT:
Prijavnica

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave