Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Savjetovanje: Zakon o slobodi pristupu informacijama i o zaštiti ličnih podataka

16.06.2020. 11:44 / Izvor: Akta.ba

POZIV NA SAVJETOVANJE

 

ZAKON O SLOBODI PRISTUPU INFORMACIJAMA

I ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

(uloga i značaj, principi, suprostavljene norme) Veza Zakona o slobodi pristupu informacijama sa Zakonom o zaštiti ličnih podatka, Zakonom o zaštiti tajnih podatka i Zakona o javnim nabavkama

 

09. JULI 2020. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ – ILIDŽA

 

Pravo na pristup informacijama predstavlja vrlo važan institut sa aspekta načela transparentnosti i Ustavom zajamčenog prava na pristup informacijama. Navedeno područje uređeno je zakonima o slobodi pristupa informacijama koji uređuju pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. Dakle, obveznici primjene zakona su tijela javne vlasti, koja pravilnom primjenom navedenog zakona omogućuju zainteresiranoj javnosti uvid u svoj način rada i tako im omogućuju dostupnost informacija koje posjeduju, čime se „ulijeva“ povjerenje građana u sistem javne vlasti.  

Savjetovanje ima svrhu educirati sve koji se u svom radu susreću s primjenom navedenog Zakona, bilo u tijelima javne vlasti ili pak od strane zainteresiranih podnositelja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija. Cilj savjetovanje je dakle, tumačenje odredbi zakona o slobodi pristupa informacijama i ostalih srodnih propisa kao što su zakoni o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, a sve kroz interakciju s polaznicima.

 

CILJNA SKUPINA:

Savjetovanje je namijenjeno: rukovodećim državnim službenicima, državnim službenicima i namještenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i javnih ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/HR menadžerima, članovima vijeća zaposlenika,  kao i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasne osnovna načela koja se ogledaju kroz krajnji cilj propisa (uloga i značaj, principi, suprostavljene norme navedenih propisa, lex specijalis propisi o uvidu u dokumentaciju itd).

Također, će se od predstavnika nadležnih organa dati uputa i način otklanjanja nastajanja grešaka u gore navedenim postupcima uz davanje jasnih uputa učesnicima savjetovanja da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama važećih zakona iz navedenih oblasti uz jasno isticanje granica kršenja normi.

 

PREDAVAČI: 

Prof. dr. Ljubinko Mitrović, Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine;

Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik, Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, stručnjak iz oblasti javnih nabavki za obavljanje revizije procesa javnih nabavki u organima Federacije BiH ispred Ureda za reviziju institucija Federacije BiH.

 

TEME SAVJETOVANJA:

 • POSTUPANJE PO ZAHTJEVIMA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA – NOVINARA
 • POSTUPANJE PO ZAHTJEVIMA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA – VLADINIH I NEVLADINIH ORGANIZACIJA
 • POSTUPANJE PO ZAHTJEVIMA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA – PRAVNIH I FIZIČKIH LICA

 

Broj računa. 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo, Poreski i PDV broj. (4)302447020000, Statistički broj. 4302447020000

 

PRAVNA LEGISLATIVA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U BiH

Obveza organa uprave u odnosu na pravo na pristup informacijama

 • Osnovna načela prava na pristup informacijama;
 • Obveze tijela javne vlasti;
 • Objavljivanje dokumenata - savjetovanje s javnošću;
 • Javnost rada;
 • Službenik za informiranje;

Ograničenja prava na pristup informacijama

 • Obveze i mogućnosti ograničenja prava na pristup informacijama;
 • Test razmjernosti i javnog interesa;
 • Ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija;
 • Rokovi;
 • Rješavanje o zahtjevu;
 • Primjeri iz prakse;

Nadzor nad provedbom zakona o slobodi pristupa informacijama

 • Žalbeni postupak;
 • lice za informisanje;
 • Inspekcijski nadzor nad provedbom zakona;
 • Naknada troška prava na pristup informacijama;
 • Prekršajne odredbe;
 • Primjeri iz prakse;

 

Veza Zakona o pravu na pristup informacijama sa Zakonom o zaštiti ličnih podatka, Zakonom o zaštititajnih podatka i Zakona o javnim nabavkama

 • Osnovna obilježja Zakona o zaštiti ličnih podatka, Zakona o tajnosti podatka, Zakona o zaštiti tajnosti podataka;
 • Dodatna ograničenja pristupu informacijama prema navedenim zakonima (kada odobriti pristup informacijama odnosno uvid u spise a kada ne);
 • Primjeri iz prakse;

 

PRAVNA LEGISLATIVA O ZAŠTITI LIČNIH/OSOBNIH PODATAKA U BiH

 • Pregled obaveza institucija i privrednih subjekata u skladu sa GDPR Uredbom;
 • Različiti osnovi za zakonitu obradu podataka;
 • Obrada i postupanje sa dokumentacijom koja sadrži lične podatke radnika (matična evidencija radnika, personalni dosijei i elektonska personalna evidencija);
 • Obrada i postupanja sa podacima klijenata;
 • Postupak ustupanja podataka drugim subjektima;
 • Prenos podataka u inostranstvo;
 • Obavezne odredbe Pravilnika o zaštiti ličnih podataka;
 • Obavezne odredbe Plana sigurnosti (normativnog akta) o zaštiti ličnih podataka;
 • Praktičan rad: Izrada plana sigurnosti o zaštiti ličnih podataka;
 • Registracija evidencija koje sadrže lične podatke;
 • Evidencija o zaposlenima;
 • Evidencija o plaćama;
 • Evidencija o video nadzoru;
 • Praktičan rad: Primjeri uspostavljanja i vođenja evidencije o zaposlenima (svi kontrolori) i evidencije klijenata (privredna društva);
 • Prekršajne odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka;

 

POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h 

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

160,00 KM po jednom učesniku;

145,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

130,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

 

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

(Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za postupke sa savjetovanja kao i primjeri sudskih presuda.

Samo za učesnike savjetovanja obezbijeđen je EXTRA popust za smještaj, gdje naši gosti mogu plaćati smještaj u 1/1 sobama po cijeni od 68,00 KM  (usluga je noćenje sa doručkom, uz besplatno korištenje bazena, saune i fitnesa).
Cijena dvokrevetne sobe iznosi 106,00 KM. Popusti na masaže i usluge wellness centra do 20% popusta, kao i besplatan parking za sve goste hotela.

Prijavu i rezervaciju izvršiti na recepciji „Hollywood“–lidža tel.: 033/773-100 ili na e-mail: info@hotel-hollywood.ba, sa pozivom na popust dogovoren od strane Agencije APKE Sarajevo sa upravom hotela, troškove smještaja snose učesnici.

Za učesnike savjetovanja bit će osigurane sve potrebne mjere za sigurnu organizaciju u skaldu sa preporukama nadležnih organa.

NAPOMENA:

Pozivamo vas na rezervaciju što prije slanjem prijavnog obrasca, uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba, Broj učesnika je ograničen.

Program savjetovanja i obrazac za onlineprijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave