Seminar: Upoznajte se sa novim Pravilnikom o kancelarijskom poslovanju

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Seminar: Upoznajte se sa novim Pravilnikom o kancelarijskom poslovanju

20.01.2020. 09:28 / Izvor: Akta.ba

KANCELARIJSKO POSLOVANJE

Novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH

Propisi i praksa u savremenom radnom okruženju

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

e-Pisarnica e-Arhiva e-Pošta e-Potpis

Vlašić, 19. - 21.02.2020. godine

Novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH sa primjenom od 01.01.2020. godine uređuje kancelarijsko poslovanje u federalnim i kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu i upravnim organizacijama, zakonodavnim i izvršnim organima vlasti i njihovim stručnim i drugim službama i tijelima, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima i drugim pravnim licima javnog karaktera.

 

SEMINAR NAMIJENJEN

Svim zaposlenim uinstitucijama, organima uprave, službama za upravu i upravnim organizacijama, sudovima, javnim i privatnim sektorima (rukovodiocima, administrativnim radnicima, obrađivačima predmeta i sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji raspoređuju, obrađuju, primaju, otpremaju i arhiviraju dokumentaciju.

CILJEVI I SVRHA

 • Primjena novog Pravilnika o kancelarijskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine
 • Usklađivanje e-Pisarnice i e-Arhive sa novim Pravilnikom
 • Komunikacija e-Poštom i dokazna vrijednost e-Dokumenta uređena novim Pravilnikom
 • Odabir praktičnih načina dobre organizacije kancelarijsko - arhivskog poslovanja
 • Tumačenje i primjena propisa koji regulišu fizičko i elektronsko obavljanje kancelarijsko - arhivskog poslovanja
 • Osnovne i pomoćne evidencije, vrste i način vođenja u kancelarijsko - arhivskom poslovanju 
 • Akti upravnog postupka - pojam i evidencije
 • Pravilno postupanje sa poštom koju otvaraju i pregledaju posebne komisije
 • Službena elektronska komunikacija uz primjenu relevantnih propisa
 • Upoznavanje učesnika sa korištenjem alata e-pisarnice (DMS) sa primjenom dobrih praksi
 • Upravni akti - pojam i vrste evidencija
 • Razlika između elektronskog i certificiranog elektronskog i potpisa
 • Savjeti za prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu

 

SADRŽAJ I RASPORED RADA

19.02.2020. Srijeda 09:30 - 16:00

Registracija učesnika

I. KANCELARIJSKO POSLOVANJE

 • Novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH
 • Uloga rukovodioca/menadžera u organizovanju i nadzoru provođenja kancelarijsko – arhivskih poslova
 • Osnove kancelarijsko - arhivskog poslovanja (propisi, načela, evidencije, arhiviranje)
 • Lista kategorija registraturne građe, sačinjavanje i primjena
 • Uništavanje registraturne građe
 • Pakovanje, obilježavanje, smještaj i čuvanje arhivske građe
 • Arhivska knjiga - svrha i značaj

 

20.02.2020. Četvrtak 09:30 - 16:00

II. ELEKTRONSKO POSLOVANJE

 • e-Pisarnica - upravljanje digitalnom i digitaliziranom dokumentacijom
 • e-Arhiva - pohrana i čuvanje
 • e-Pošta - službena komunikacija sa dokaznom valjanošću dokumenta
 • e-Potpis - elektronski i cetrificirani elektronski potpis (primjena) 
 • Pečat i faksimil - ovlaštenja i odgovornosti
 • Vrste tajni i zaštita u skladu sa stepenom tajnosti
 • Prezentacija praktične primjene alata e-pisarnice (DMS-a)

PREDAVAČ

Azemina Hujdur - Vrhovčić, Voditelj pisarnice i arhive.

30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.

21.02.2020. Petak 09:00 - 11:00

 • Sindrom profesionalnog izgaranja na radnom mjestu
 • Alati i tehnike za efikasno upravljanje stresom na radnom mjestu

PREDAVAČ

Goran Ristić, dipl. psiholog

Kognitivno-bihejvioralni terapeut pod supervizijom. Nosioc certifikovane i međunarodno priznate kvalifikacije za primjenu tehnika kognitivno-bihejvioralnog koučinga priznatog od strane Internacionalnog Udruženja za Koučing Psihologiju ISCP (International Society for Coaching Psychology), jedne od vodećih profesionalnih asocijacija za razvoj koučing psihologije. Posjeduje višegodišnje radno iskustva u oblasti obrazovanja i zdravstvene zaštite gdje je radio na poslovima individualnog i grupnog savjetovanja i psihoterapije.

METODOLOGIJA RADA

Kompletan seminar je zasnovan na predavanju i interaktivnim vježbamavezanim za proces kancelarijskog i elektronskog poslovanja od prijema dokumentacije do arhiviranja dokumentacije. Tokom seminara učesnici će sa predavačem proći sve korake potrebne za pravilan rad u oblasti kancelarijskog i elektronskog poslovanja. Kroz realne i praktične primjere učesnici će biti u mogućnosti da jednostavnije i sveobuhvatnije prihvate kompleksan proces kancelarijskog poslovanja.

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

Cijenimo i nagrađujemo aktivnost tokom seminara!

 

Preuzmite PDF PROSPEKT seminara sa svim potrebnim informacijma  na sljedećem linku:  PDF PROSPEKT

Prijavite se ONLINE - Kliknite na link i na dnu članka nalazi se ONLINE REGISTRACIJA: LINK

Ostvarite dodatne popuste na kotizaciju za rane prijave!

Broj učesnika na edukacijama / seminarima je ograničen!

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Prijave traju do: 12.02.2020.

 

KONTAKT INFORMACIJE:

KVENTUM d.o.o. 

Poslovno-edukativni centar

Tvornička broj 3, 71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +38733621268  

Fax: +3873362 273

Mob: +38761307131

Mob: +387 61 267 373

E-mail: info@kventum.ba

Web: www.kventum.ba

FB: www.facebook.com/kventum.ba

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave