al
Treći regionalni specijalistički seminar - praktična primjena pravila nabavki

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Treći regionalni specijalistički seminar - praktična primjena pravila nabavki

11.02.2019. 09:35 / Izvor: Akta.ba

TREĆI REGIONALNI SPECIJALISTIČKI

SEMINAR PRAKTIČNA PRIMJENA PRAVILA NABAVKI MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

PROJEKTI FINANSIRANI OD STRANE EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD), BANKE ZA RAZVOJ SAVJETA EVROPE (CEB) I SVJETSKE BANKE (WB)

 

Beograd

 06. - 08.03.2019. godine

 

SEMINAR NAMIJENJEN

Službenicima za javne nabavke ugovornih organa, kao i stručnim licima ponuđača koja učestvuju u pripremi ponuda u projektima finansiranim od strane međunarodnih finansijskih institucija - EBRD, CEB, EIB, World Bank, KfW, sa akcentom na projekte lokalne samouprave. Prijaviti se mogu svi koji dolaze sa područja Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske i BiH.

 

CILJEVI SEMINARA

 • Upoznavanje sa važećim sistemima nabavke u svijetu i različitim pravilima i njihovim međusobnim odnosom
 • Upoznavanje sa širim kontekstom funkcionisanja međunarodnih finansijskih institucija i nabavki koje se vrše po pravilima IFI's
 • Sticanje znanja i vještina za vođenje nabavki konsultantskih usluga po EBRD procedurama
 • Sticanje znanja i vještina za vođenje nabavki roba i radova po EBRD procedurama
 • Sticanje znanja i vještina za upravljanje EBRD ugovorima
 • Sticanje znanja i vještina za vođenje nabavki po CEB procedurama
 • Sticanje znanja i vještina za vođenje nabavki po WB procedurama

 

SADRŽAJ SEMINARA

 

I.  SISTEMI NABAVKI U SVIJETU

Uvod: Kratka historija nabavki

Pregled sistema nabavki

 1. EU legislativa o javnim nabavkama i korelacija sa Zakonom o javnim nabavkama
 2. Government Procurement Agreement (GPA)
 3. UNCITRAL model zakona i UN-ov sistem
 4. USA (Federal Aquisition Regulation)
 5. Ostale zemlje i njihova pravila
 6. Pravila nabavki multilateralnih razvojnih banaka (IFI's)
 1. Osnovne karakteristike
 2. Svjetska banka, historijat, misija i pravila nabavke
 3. Evropske banke:
 • EIB, historijat, misija i pravila nabavke
 • CEB, historijat, misija i pravila nabavke
 • EBRD, historijat

 

II.  POLITIKE I PRAVILA NABAVKI EBRD-a

 Uvod:

 1. Misija Evropske banke za obnovu i razvoj
 2. EBRD projektni ciklus
 3. EBRD due diligence procedura prilikom kandidovanja projekata, procjena projekta i kreditni sporazum
 4. Procjena troškova i izrada plana nabavki
 5. Politike i pravila nabavki (PP&R)

 

Nabavka konsultantskih usluga

1. Uvodne napomene, potreba za nabavkom konsultantskih usluga

2. Procedure za izbor konsultanta zavisno od vrijednosti ugovora

3. Metode evaluacije

4. Generalna obavijest o nabavci - GPN

5. Poziv za izražavanje interesa, duga i kratka lista

6. Zahtjev za ponudu (RFP) - tipična struktura:

 • pozivno pismo
 • instrukcije za ponuđače i podaci o tenderu (priprema, dostavljanje i otvaranje

ponuda, evaluacija ponuda, priprema izvještaja, pregovori, prigovori i žalbe)

 • obrasci za pripremu tehničke i finansijske ponude
 • projektni zadatak i njegovi ključni elementi

 

7. Standardni tipovi konsultantskih ugovora:

 • “time-based" i “lump-sum" forme ugovora, osnovne karakteristike
 • opšti i posebni uslovi ugovora, prilozi

 

Nabavka roba i radova

 1. Metode nabavki roba i radova
 2. Proces nabavki roba i radova
 3. Izbor tenderskog postupka i osnovni koraci
 4. Pretkvalifikacija
 5. Two-Stage Tender
 6. Priprema tenderske dokumentacije i osnovna struktura TD: instrukcije za ponuđače, podaci o tenderu, obrasci
 7. Zahtjevi investitora
 8. Tehničke specifikacije
 9. Priprema, dostavljanje i otvaranje ponuda
 10. Evaluacija ponuda i priprema izvještaja
 11. Dodjela ugovora
 12. Mehanizam žalbi

 

III  UPRAVLJANJE UGOVORIMA

 Osnovni principi

 1. Analiza rizika
 2. Standardni tipovi ugovora, osnovne odredbe
 3. Upravljanje FIDIC ugovorima (FIDIC Contract Management)
 1. Osnovni principi
 2. Upravljanje projektima
 3. Priprema projekata
 1. Uloga investitora u projektu
 2. Uloga izvođača u  projektu
 3. Uloga nadzora u projektu
 4. Analiza rizika
 5. Ostali učesnici (podizvođači)
 6. Početak, tok i završetak radova (osnovni principi)
 7. Preuzimanje radova
 8. Period za otklanjanje nedostataka
 9. Varijacije
 10. Odštetni zahtjevi
 11. Rizik i odgovornost
 12. Viša sila
 13. Zaključci

 

IV PRAVILA NABAVKI CEB-a i WB

Banka za razvoj Savjeta Evrope (nastanak, razvojni ciljevi, zemlje djelovanja)

Razvojni projekti Banke za razvoj Savjeta Evrope (finansijski i projektni portfolio; procedura odobravanja projekata)

Procedure javnih nabavki Banke za razvoj Savjeta Evrope

Primjena u praksi

Case study

Svjetska Banka (nastanak, razvojni ciljevi, zemlje djelovanja)

Razvojni projekti Svjetske Banke (finansijski i projektni portfolio; procedura odobravanja projekata)

Procedure javnih nabavki Svjetske Banke - novi okvir od 01.06.2016.godine

Primjena u praksi

Case study

Odnos između domaćeg legislativnog okvira i MDB procedura za sprovođenje postupka javnih nabavki

 

PREDAVAČI

 

Josip Jakovac, dipl.iur., IMPPM, Agencija za javne nabavke BiH

Diplomirani pravnik, šef grupe za normativno-pravne poslove u Agenciji za javne nabavke BiH, trener trenera javnih nabavki ToT projekta Evropske komisije i trener javnih nabavki AJN. Primarno se bavi izradom zakona i podzakonskih akata, transpozicijom legislative EU, monitoringom javnih nabavki, poboljšanjem sistema nabavki u oblasti odbrane i logistike, prevencijom korupcije i implementacijom međunarodnih projekata. Bio je predsjedavajući stručnog tijela (radne grupe) Vijeća ministara BiH za izradu ZIDZJN koji bi trebao reformirati sistem javnih nabavki u BiH. Part-time konsultant i trener za javne nabavke. Održao preko 100 seminara i radionica za više konsultantskih kuća i BH vladu koje su pokrivale skoro sve aspekte nabavki. Izlagač na više međunarodnih konferencija i autor i koautor 7 knjiga i niza stručnih članaka. Nosilac je i titule magistra upravljanja javnim nabavkama Univerziteta Tor Vergata iz Rima (IMPPM program).

 

Davor Vučković, dipl.ing.građ, IMPPM, Autoputevi RS

Diplomirani inžinjer građevinarstva zaposlen u Javnom preduzeću “Autoputevi Republike Srpske” - Priprema projekata za  izgradnju autoputeva finansiranih od strane IFI institucija. Posjeduje višegodišnje praktično iskustvo u izradi strategija nabavki i ugovaranja, pripremi investicionih programa i provođenju nabavki radova i usluga prema procedurama EBRD-a i EIB-a, te na pripremi projekata za sufinansiranje od strane WBIF-a i IPA programa. Nosilac je titule magistra upravljanja javnim nabavkama Univerziteta Tor Vergata iz Rima (IMPPM program). Project Manager i vođa PIU tima za autoput Prnjavor-Doboj.

 

Tarik Duraković, dipl.ing.građ, IMPPM, JP Autoceste FBiH

Diplomirani inžinjer građevinarstva zaposlen u Javnom preduzeću Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine – Služba za nabavke po međunarodnim procedurama na poziciji višeg stručnog saradnika za pripremu i realizaciju projekata. Posjeduje višegodišnje praktično iskustvo u izradi strategija nabavki i ugovaranja, pripremi investicionih programa i provođenju nabavki radova i usluga prema procedurama EBRD-a, EIB-a, KfW-a i drugih međunarodnih finansijskih institucija. Nosilac je i titule magistra upravljanja javnim nabavkama Univerziteta Tor Vergata iz Rima (IMPPM program). 

 

Predrag Knežević, Mast. prav., Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru Vlade Republike Srbije

Master pravnik u Jedinici za upravljanje projektima u javnom sektoru, osnovane od strane Vlade Republike Srbije. Pravni konsultant (Technical Assistance) Svjetske Banke iz oblasti javnih nabavki i konsultant iz oblasti javnih nabavki i građevinarstva za niz naručilaca u Republici Srbiji. Osnovne akademske i master studije završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno doktorand na Pravnom fakultetu Univeziteta u Beogradu, uža pravna naučna oblast – Međunarodno pravo, Međunarodne Finansijske Institutucije (MFI's). Stipendista Vlade Republike Grčke i Vlade Republike Indije (Aristotelov Univerzitet u Solunu, Univerzitet na Kritu i International Management Institute New Delhi). Primarno se bavi implementacijom razvojnih projekata finansiranih od strane Međunarodnih Razvojnih Banaka u Republici Srbiji (Regionalni program stambenog zbrinjavanja, Program Modernizacije Škola, Projekat Istraživanje i Razvoj u javnom sektoru itd.), odnosno sprovođenjem i realizacijom javnih nabavki u skladu sa procedurama međunarodnih finansijskih institucija (Banka za razvoj Savjeta Evrope, Evropska Investiciona Banka, Svjetska Banka). Održao niz seminara i radionica za veliki broj lokalnih samouprava i ostalih relevantnih institucija u Republici Srbiji u vezi sa sprovođenjem međunarodnih razvojnih projekata. Participant i predavač na velikom broju regionalnih i međunarodnih konferencija iz oblasti EU prava, javnih nabavki i građevinarstva. Takođe, autor niza stručnih članaka iz oblasti javnih nabavki i građevinarstva. Pored ostalog, završio i Diplomatsku akademiju Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.

 

RASPORED SEMINARA

Registracija učesnika 09:00 - 09:30

09:30 - 16:00 srijeda    06.03.2019.

09:30 - 16:00 četvrtak  07.03.2019.

09:00 - 11:00 petak      08.03.2019.

 

METODOLOGIJA RADA

Interaktivni seminar sa iznošenjem problematike učesnika u postupku javne nabavke, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije. Prikazat će se određene prezentacije, uključiti teorijska analiza, ali najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

 

Preuzmite PDF PROSPEKT seminara sa svim potrebnim informacijma  na sljedećem linku:  PDF PROSPEKT

 

Prijavite se ONLINE - Kliknite na link i na dnu članka nalazi se ONLINE REGISTRACIJA:  ONLINE REGISTRACIJA

 

 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme, jer je broj učesnika ograničen.

Prijave traju do: 26.02.2019.

 

Za više informacija obratite se:

KVENTUM d.o.o. Poslovno-edukativni centar

Tvornička broj 3, 71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +38733621268 

Fax: +3873362 273

Mob: +38761307131

E-mail: info@kventum.ba

Web: www.kventum.ba

FB: www.facebook.com/kventum.ba

 

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave