Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Veliko savjetovanje: Novi zakon PIO/MIO Federacije BiH

05.04.2018. 08:11 / Izvor: Akta.ba

VELIKO SAVJETOVANJE U VIŠE GRADOVA

 

 NOVI ZAKON PIO/MIO FEDERACIJE BIH

AKTUELNOSTI IZ RADNOG ZAKONODAVSTVA U BIH

 

20 APRIL 2018. godine  "Intera tehnološki park" MOSTAR

26. APRIL 2018. godine Hotel "GRAND" SARAJEVO

 

Agencija APKE Sarajevo vas poziva na savjetovanje o novom Zakonu PIO/MIO Federacije BiH kao i izmjenama i dopunama Zakona iz oblasti radnog zakonodavstva (novi zakoni, izmjene i dopune postojećih kao i aktualeni kolektivni ugovori.

 

CILJNA SKUPINA:

Savjetovanje je namijenjeno prvenstveno: odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/ HR menadžerima, članovima vijeća zaposlenika, rukovodećim državnim službenicima, državnim službenicima i namještenicima organa uprave Bosne i Hercegovine na predmetnim poslovima, članovima uprava društava i javnih ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, sindikalnim povjerenicima i članovima sindikalnih organizacija  kao i svima onim koje interesuje navedena tematika.  

Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasne ključne novine u zakonu PIO/MIO kao i nove odredbe izmjena i dopuna zakona iz radnog zakonodavstva, postupak i faze u kojim se isti nalaze, uz akcenat da se, kroz praktične primjere predstavnika resornog ministarstva i zavoda, pruže poslodavcima odgovori kako postupiti u konkretnim situacijama i izbjeći nepotrebne i dugotrajne sudske sporove.

Također će se od predstavnika nadležnih organa dati uputa ispravnog tumačenja novih propisa i način otklanjanja nastajanja grešaka u gore navedenim postupcima uz davanje jasnih uputa učesnicima savjetovanja da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama važećih zakona iz oblasti radnopravnog statusa.

 

PREDAVAČI: 

Nermina Vučković, savjetnik generalnog direktora - Federalnog zavoda MIO-PIO;

Mr. Kenan Spahić, pomoćnik ministra - Federalnog ministarstva rada i socijalne politike;

 

TEME SAVJETOVANJA:

 

-I- NOVI ZAKON PIO/MIO FEDERACIJE BIH:

 • Osnovne RAZLIKE u odnosu na raniji sistem penzijskog i invalidskog osiguranja;
 • Povećanje penzija od 10% i 5% za određene grupe;
 • Bodovni sistem- obračun visine penzije kroz bodovni sistem sa formulama i primjerima;
 • Obračun visine penzije za osiguranike sa „benificiranim“ stažom osiguranja;
 • Minimalna granica za odlazak u penziju;
 • Prijevremena penzija;
 • Stimulacija za kasniji odlazak u penziju;
 • Minimalna i zajaena penzija;
 • ŠTA JE staž osiguranja i penzijski staž;
 • ŠTA JE staž osiguranja sa efektivnim trajanje;
 • ŠTA JE staž osiguranja sa uvećanim trajanjem;
 • ŠTA JE poseban st;
 • Starosna penzija (novi kriteriji za penzionisanje);
 • Prijevremena starosna penzija (uslovi);
 • Invalidska penzija
 • Porodična penzija
 • Nemogućnost istovremenog ostvarivanja prava iz PIO i prava po osnovu radnog odnosa
 • Pitanja i odgovori.

 

POSTAVLJENA PITANJA OD UČESNIKA O KOJIMA ĆE SE RAZGOVARATI NA SAVJETOVANJU:

1. Da li uvjerenja po čl. 169 ZUP-u koja su se izdavala kao dokaz o radnom odnosu na osnovu matične evidencije bez podataka o platama, jer su isti uništeni usled ratnih dejstava, važe kao dokaz?

2. Do sada se upisivao radni staž u jednokratnom trajanju kao staž osiguranja u minuli staž, je li obaveza i po novom Zakonu o PIO?

3. Da li po ugovoru o djelu može raditi lice koje je u penziji, “deficitarno zanimanjeda li se ostvarenje penzije/mirovine zamrzava?

4. Šta se podrazumjeva pod pojmom "radni vijek?

5. Može li radnik raditi i poslije 40 godina staža osiguranja?

6. Uticaj posebnog staža (pripadnost ARBiH) na visinu penzije. Da li isti umanjuje visinu penzije ili ne?

7. Kao dokaz o radnom stažu umjesto radničke knjižice kojim dokumentom se može priznati ukupan radni staž?

6. Koje se sve potvrde mogu tražiti i dobiti od Federalnog zavoda MIO-PIO u cilju regulisanja prava iz PIO/MIO?

 

-II-  AKTUELNOSTI IZ RADNOG ZAKONODAVSTVA U BIH:

 • Zasnivanje radnog odnosa
 • Primjena povoljnijeg prava
 • Prijava na obavezna osiguranja
 • Dužina korištenja godišnjeg odmora
 • Plaća i radni učinak
 • Najniža plaća
 • Prestanak radnog odnosa
 • Ostvarivanje prava radnika kod poslodavca
 • Kolektivno pregovaranje
 • Prava radnika izabranih i imenovanih na javne dužnosti ili profesionalne funkcije
 • Kaznene odredbe

 

 -III- KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE:

 • Prava i obaveze državnih službenika i namještenika u skladu sa novim kolektivnim ugovorom;
 • Sindikalno djelovanje sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine po novom kolektivnom ugovoru;
 • Proces pružanja besplatne pravne pomoći članovima Samostalnog sindikata;
 • Uloga i značaj Samostalnog sindikata i sindikalnih organizacija u skladu sa ugovorom u donošenju (Zakona, podzakoskih akata i pravilnika o unutrašnjoj organizaciji), a koji regulišu prava i obaveze iz radnih odnosa;
 • Intervencije sindikata u konkretnim slučajevima koje se mogu poduzimati (faze postupka);
 • Primjeri nepoštivanja kolektivnog ugovora od strane poslodavca, koji je bez učešća sindikata donosio unutrašnje akte-pravilnike o unutrašnjoj organizaciji (SUDSKIH POSTUPAKA I PRESUDA)

 

POČETAK SAVJETOVANJA: u 9:00

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE: (sa uključenim PDV-om)

185,00 KM po jednom učesniku;

170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

140,00 KM po osobi za predplatnike na časopis “BH PROJEKTI I PROPISI”

 

Kotizacija uključuje:

(Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak drugog dana, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za postupke sa savjetovanja kao i primjeri sudskih presuda.

Napomena:

Pozivamo vas na rezervaciju što prije slanjem prijavnog obrasca, uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba, Broj učesnika je ograničen.

Program savjetovanja i obrazac za "online"  prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na E-mail: info@apke.ba 

Za više informacija pozovite info telefon 033/863-446, 061/849-330.

 

PREUZMI DOKUMENT:
Prijava i program rada

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave