Predstavljena online Interaktivna mapa gradnje objekata i sječe šume na području KS

29.09.2022. 07:53 / Izvor: Akta.ba
SJEČA ŠUME

Podstaknut trendom rasta broja prijava korupcije i drugih nepravilnosti u sektoru gradnje i prostornog planiranja, uz pomoć i podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo uspostavio je i predstavio Interaktivnu mapu za područje KS.

Podstaknut trendom rasta broja prijava korupcije i drugih nepravilnosti u sektoru gradnje i prostornog planiranja, uz pomoć i podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo uspostavio je i predstavio Interaktivnu mapu za područje KS.   

Razlozi za uspostavu ovakvog alata su višestruki, počevši od potrebe za prezentiranjem javnosti prikupljenih podataka iz oblasti gradnje i prostornog planiranja u Kantonu Sarajevo, neophodnosti povećanja same transparentnosti procesa koji se odvijaju u ovom sektoru, kao i u svrhu praćenja i prevencije koruptivnih aktivnosti i ponašanja u ovoj oblasti.  

"Interaktivna mapa pruža mogućnost provjere da li se u sektoru gradnje i prostornog planiranja djeluje i postupa u skladu sa propisima. Informacije koje Interaktivna mapa javnosti stavlja na raspolaganje odnose se na dva segmenta: gradnja objekata i sječa šume. Segment gradnje objekata prikazan je u Mapi odgovarajućim simbolima i vizuelnim rješenjima zavisno od stadija gradnje u kojem se objekt nalazi. Tako će se moći razlikovati planirani objekti - to su oni za koje je izdata samo urbanistička saglasnost, zatim objekti u izgradnji - oni za koje je izdata i urbanistička saglasnost i odobrenje za građenje, te izgrađeni, odnosno objekti za koje je izdata i urbanistička saglasnost i odobrenje za građenje, kao i upotrebna dozvola", objasnio je šef Ureda Erduan Kafedžić.   

Za svaki od objekata vežu se različiti relevantni podaci, kao što su oni o lokaciji, katastarski, podaci o vrsti objekta, stanju na terenu, površini i spratnosti, te datumi izdavanja urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje i upotrebne dozvole.  

Kada je u pitanju sječa šume, Mapa odgovarajućim simbolima i vizuelnim rješenjima prikazuje da li se radi o bespravnoj sječi, odnosno krčenju šume, što u svakom slučaju mora utvriti inspekcija na terenu ili o krčenju ili sječi šume po odobrenju nadležnog organa.  I u ovom segmentu Mapa prikazuje relevantne podatke.   

U Mapi su integrisani adekvatni filteri za pretragu podataka za oba segmenta, na osnovu parametara kao što je lokacija, vrsta objekta, status objekta, datum izdavanja relevantnih saglasnosti, odobrenja ili dozvola, itd.  

"U sektoru gradnje i prostornog planiranja od presudnog značaja za sprečavanje potencijalnih štetnih posljedica jeste blagovremenost informacija. Primjera radi, informacija da je za određeni objekt data urbanistička saglasnost, a nije dato odobrenje za građenje, daje mogućnost zainteresovanoj javnosti da pravovremeno reaguje prema nadležnim organima, te na takav način, ukoliko je to osnovano, zaustavi izdavanje za građenje. Također, značaj blagovremenih informacija može se primjeru sječe šume, kada se određeno područje pretvara u građevinsko zemljište je često indikator za buduću gradnju na određenom području. Dakle, kroz Interaktivnu mapu namjera je da se podstakne društveni aktivizam u oblasti gradnje i prostornog uređenja u svrhu sprečavanja korupcije i drugih nepravilnosti, a na osnovu blagovremenih informacija koje ovaj alat omogućava", objasnio je Kafedžić.

SUMA

  Pored funkcija Interaktivne mape informativnog karaktera, Ured radi na razvoju kratkoročno i dugoročno praćenje eventualnih analitičko-statističkog paketa koji će omogućiti praćenje koruptivnih pojava i ponašanja u ovoj oblasti. Na ovaj način omogućit će se jačanje cjelokupnog antikorupcijskog sistema Kantona Sarajevo.  

Postoji više značajnih ciljeva koji se žele postići uspostavljanjem i stavljanjem na raspolaganje široj javnosti ovakvog analitičko-statističkog alata. Jedan od ciljeva jeste povećanje stepena transparentnosti, zatim zaštita prirodnih resursa i životnog prostora, prevencija i sprečavanje korupcije u sektoru gradnje i prostornog planiranja....  

 Dostupnost relevantnih podataka treba da podstakne zainteresovane građane, kao i nevladine organizacije koje se bave ovom tematikom, da u što većoj mjeri prijavljuju i dostavljaju nadležnim organima saznanja koja imaju, a koja se odnose na eventualne koruptivne aktivnosti u ovoj oblasti. S obzirom da su često od strane javnih organa uskraćeni za tražene podatke i informacije, Interaktivna mapa je na raspolaganju i novinarima istraživačima da istražuju i pišu o nepravilnostima, posebno kada se radi o tzv. ,,velikim investitorima" i pogodovanju njihovim privatnim interesima na štetu javnog interesa. 

 "Sistemsko praćenje pojava i ponašanja u ovoj oblasti omogućava provođenje još jednog veoma značajnog cilja uspostave ovih resursa, a to je praćenje djelovanja političkih subjekata, te prevencije i sprečavanja finansiranja političkih partija. Ovaj cilj posebno dolazi do izražaja u ključnim i rizičnim periodima, kao što su izbori ili promjene vlasti, a poznato je da je oblast prostornog uređenja i građenja oblast koja se povezuje sa velikim količinama novca i moći koja se, između ostalog, ispoljava kroz urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole", naveo je Kafedžić.   

Kako je dodao, pored spomenutih ciljeva, kao jedan od dugoročnih ciljeva koji se želi postići uspostavljanjem Interaktivne mape jeste prevencija i sprečavanje ulaganja tzv. “prljavog novca“. Ovaj cilj odnosi se na novac koji je stečen na nelegalan način, odnosno "pranje" takvog novca kroz investiranje u građevinske projekte.   

Pored navedenih ciljeva, kako se očekuje da dostupnost i blagovremenost informacija koje nudi Interaktivna mapa djeluje na poboljšanje kvaliteta samih prijava korupcije i drugih nepravilnosti, tako se očekuju i pozitivni efekti na efikasnost i ekonomičnost postupanja nadležnih organa. U konačnici, svoj puni značaj i svrsishodnost Interaktivna mapa će pokazati tokom vremena, kada će biti vidljivo i mjerljivo aktivno učešće šire javnosti u postizanju spomenutih ciljeva, odnosno kada budu vidljivi efekti uspostavljanja ovog alata na prevenciju koruptivnih i drugih nepravilnosti u sektoru gradnje i prostornog planiranja.  

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti