APKE: Veliko regionalno savjetovanje o izvršnom i parničnom postupku

27.11.2019. 12:37 / Izvor: Akta.ba
APKE: Veliko regionalno savjetovanje o izvršnom i parničnom postupku

Svrha savjetovanja Izvršni i parnični postupak u praksi sudova u Bosni i Hrecegovini je ponuditi učesnicima odgovore na pitanja koja opterećuju njihovu svakodnevnu praksu.

VELIKO REGIONALNO SAVJETOVANJE
IZVRŠNI I PARNIČNI POSTUPAK U PRAKSI SUDOVA 
BOSNE I HERCEGOVINE

(POKRETANJE I TOK POSTUPAKA)

06. DECEMBAR 2019.GODINE 

HOTEL "HOLLYWOOD" ILIDŽA-SARAJEVO

Svrha savjetovanja "Izvršni i parnični postupak u praksi sudova u Bosni i Hrecegovini" je ponuditi učesnicima odgovore na pitanja koja opterećuju njihovu svakodnevnu praksu.

Izvršni postupak je jedan od najprimjenjljivijih postupaka u građanskom pravu. Sve odluke donesene u parničnom i upravnom postupku, ali i notarske isprave kao i mjenice i čekovi, kao vjerodostojne isprave i druge isprave koje je zakon predvidio, kao i izvršne isprave  mogu biti predmetom izvršenja. 

Izvršni postupak je postupak po kome sudovi sprovode prinudnu naplatu potraživanja, i obezbjeđenje potraživanja, tj. postupak izvršenja, i postupak obezbjeđenja. U postupku izvršenja i postupku obezbjeđenja hitnost je od velikog značaja, pa je u skladu sa tim u nadležnosti suda i hitnost postupka.

Efikasan izvršni postupak obezbjeđuje krajnji cilj sudske zaštite. Uspješnost ostvarenja potraživanja otvara mogućnosti i smanjuje rizike ugovaranja. To je zapravo putokaz kojim se obezbjeđuje veći stepen pravne sigurnosti.

Uslov za pokretanje postupka izvršenja ogleda se u činjenici da je potraživanje izvršnog povjerioca dospjelo, a nije plaćeno ili namireno u cjelosti.

Poseban akcenat ovog savjetovanjabit će na problematici koja će doprinjeti da se otklone eventualne sumnje kada je u pitanju, prijedlog za pokretanje izvršnog postupka, isprave na temelju kojih se isti pokreće, način na koji će posupiti sud u istom, kako po pitanju postupanja suda po prijedlogu za izvršenje, tako i rješenja o izvršenju na temelju izvršne isprave, i vjerodostojne isprave.

Izvršenje radi naplate novčanog potraživanja, izvršenje na nepokretnosti, izvršenje na pokretnim stvarima, izvršenje na novčanim potraživanjima, izvršenje na dionici i ostalim registrovanim hartijama od vrijednosti na članskom udjelu, izvršenje radi naplate nenovčanih tražbina, samo su neke od oblasti kojima ćemo posvetiti posebnu pažnju.

CILJNA SKUPINA:

Savjetovanje je namijenjenoinstitucijama BiH, javnim preduzećima i javnim ustanovama, malim i srednjim poduzećima, nevladinim organizacijama, pravnicima, konzultantima, tijelima javne uprave, školama i fakultetima,kao i svima onim koje interesuje navedena tematika kojiučestvuju u privrednoj djelatnosti kao i svima odgovornim osobama u privrednim društvima i javnim ustanovama, i institucijama od značaja za okončanje/realizaciju sudskih presuda.

PREDAVAČ: 

Prof. dr. Zenaid Đelmo,(dugogodišnji univerzitetski profesor, sudija kao i ekspert u ovoj oblasti na projektima reforme javne uprave u BiH uključujući izradu strateških okvira i akcionog plana.  

TEME SAVJETOVANJA:

-I- IZVRŠNI POSTUPAK

 • Administrativno rješenje (izvršenje konačnih, pravosnažnih upravih akata nastalih po zakonu o upravnom postupku)
 • Sudsko izvršenje (izvršenje rješenja po zakonu o izvršnom postupku)

 

Prijedlog za izvršenje

 • Pokretanje postupka;
 • Sadržaj prijedloga za izvršenje;
 • Sredstvo i predmet izvršenja;
 • Izvršna i vjerodostojna isprava;

Odluke suda

 • Rješenje;
 • Zaključak;

 

Rješenje o izvršenju

 • Postupnje suda po prijedlogu za izvršenje;
 • Nadležnost suda;
 • Rješenja o izvršenju na temelju izvršne isprave;
 • Rješenja o izvršenju na temelju vjerodostojne isprave;
 • Utvrđenje dužnikove imovine;

 

      Protivizvršenje

Izvršenje radi naplate novčanog potraživanja

 • Izvršenje na nepokretnosti;
 • Izvršenje na pokretnim stvarima;
 • Izvršenje na novčanim potraživanjima;
 • Izvršenje na dionici i ostalim registrovanim hartijama od vrijednosti, te na članskom udjelu;

                        

Izvršenje radi naplate nenovčanih tražbina

 • Izvršenje radi predaje i isporuke pokretnih stvari;
 • redoslijed namirenja;
 • namirenje ostalih potraživanja, sa osvrtom na sudsku praksu;
   

 -II- PARNIČNI POSTUPAK

Povrat u prijašnje stanje

 • od kada teče rok za podnošenje prijedloga za povrat;
 • opravdani i neopravdani razlozi propuštanja roka ili ročišta;
 • propuštanje zbog greške suda;
 • pravni lijek protiv odluke o povratu;

 

Troškovi postupka

 • troškovi privremenog zastupnika tuženiku – ima li pravo na naknadu; ko ih snosi i kako ih obezbijediti;
 • naplata troškova postupka preko računa advokata kao punomoćnik;
 • putni troškovi advokata (punomoćnika) kod zastupanja na više ročišta istoga dana;

 

Odgoda ročišta – opravdani ili neopravdani razlozi za odgodu

 • spriječenost punomoćnika zbog drugog ročišta u isto vrijeme;
 • zdravstveni razlozi;
 • korištenje godišnjeg odmora;
 • neblagovremen otkaz/opoziv punomoći;
 • neuka stranka;
 • objektivna preinaka tužbe na ročištu na kojem tuženik nije prisutan;
 • iznošenje novih činjenica na pripremnom ročištu;
 • udaljavanja stranke ili punomoćnika sa ročišta;

 

Značaj dostavnice o dostavi sudskih pismena

 • greške suda kao razlozi za žalbu;

 

Mjere osiguranja

 • privremena mjera osiguranja;
 • da li je obavezno održavanje ročišta;
 • da li se može podudarati sadržaj privremene i mjere osiguranja;
 • propuštanje ročišta za raspravljanje o mjeri osiguranja;

 

Presuda zbog propuštanja

 • može li se donijeti ako su dokazi predloženi ali nisu dostavljeni uz tužbu;
 • ako su kao dokazi predloženi saslušanje stranaka, svjedoka, vještačenje (ali ne isprave) može li sud donijeti presudu zbog propuštanja;
 • ako u tužbi nije predložena presuda zbog propuštanja, može li sud donijeti presudu kojom zahtjev odbija kao očigledno neosnovan, ako on jeste takav;
 • ako u tužbi ima prijedlog za ovu presudu i dostavljen je odgovor na tužbu a zahtjev očigledno neosnovan – može li se donijeti presuda kojom se odbija očigledno neosnovan zahtjev?
POČETAK SAVJETOVANJA U 9:30 h

 

KOTIZACIJAZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om:

185,00KM po jednom učesniku;

155,00KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

140,00 KM po osobi za predplatnike "PRAVNOG KONSALTINGA"

 

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

Radni materijal, Welkom paket, kafe pauze sa osvježenjem, ručakobezbijeđen parking uz stalan nadzor, wireless internet, korištenje saune, bazena i fitnes centra, certifikat o učešću na savjetovanju.

 

SPECIJALNA PONUDA SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA:

Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno)modeli kao ogledni primjeri akataneophodnih za navedene postupke (izvršne, parnične, ZUP-a).


 
Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! 
Program savjetovanja i obrazac za "online" prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba 
PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.
BITNO: Cijeneći veliki interes za savjetovanjem, broj učesnika se morao ograničiti. S tim u vezi, ispred jednog pravnog subjekta moguće je prijaviti maksimalno ŠEST učesnika, uz izuzetke interesa i potrebe velikih organa uprave, ali uz predhodnu najavu i odobrenje ove Agencije.
PREUZMI DOKUMENT:
PRIJAVNI OBRAZAC i PROGRAM

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave