APKE organizuje veliko savjetovanje: Zakon o zaštiti na radu

29.09.2021. 09:50 / Izvor: Akta.ba
APKE organizuje veliko savjetovanje: Zakon o zaštiti na radu

Svrha i cilj ovog savjetovanja je da kroz pitanja i odgovore iz svakodnevnice učesnika, ukaže na značaj jednog od važnijih principa na kojima se zasniva predloženi zakon.

 VELIKO SAVJETOVANJE

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU ("Službene novine Federacije BiH", broj: 79/20),

POCEDURA IZRADE PRAVILNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU

PROCEDURA IZBORA OVLAŠTENE ORGANIZACIJE ZA VRŠENJE PROCJENE RIZIKA I OBAVLJANJE DRUGIH STRUČNIH POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU ( Za koga je obavezna a za koga ne primjena Zakona o javnim nabavkama)

21. OKTOBAR 2021. GODINE HOTEL "HOLLYWOOD" – ILIDŽA SARAJEVO

 

Primjena Zakona o zaštiti na radu, ("Službene novine Federacije BiH", broj: 79/20), samim tim implementacija za njegovo kvalitetno provođenje ogleda se u preventivnom djelovanju poslodavaca u vidu sprječavanja nastanka povreda na radu, profesionalnih bolesti, kao i drugih bolesti koje su nastale u uskoj vezi s radom.   

Obzirom da svakodnevno pristižu upiti povodom gore navedene problematike Agencija za pravni konsalting i edukaciju (APKE) Sarajevo, shodno vašim potrebama odlučila je da organizuje veliko interaktivno savjetovanje i preduzme sve neophodne korake za rješavanje vaših problema u praksi.

Svrha i cilj ovog savjetovanja je da kroz pitanja i odgovore iz svakodnevnice učesnika, ukaže na značaj jednog od važnijih principa na kojima se zasniva predloženi zakon, (prevencija - princip procjene rizika) kao i efekti i dileme koji se vide u praktičnoj primjeni.

CILJNA SKUPINA:

Savjetovanje je namijenjeno: Pravnicima, direktorima, menadžerima sigurnosti i zaštite na radu, predstavnicima radnika/sindikata, stručnjacima zaštite na radu, radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu i svima onima koji su zaduženi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika unutar kompanija ili djelatnosti koju obavljaju.

BITNA NAPOMENA:

Samo za učesnike savjetovanja besplatno bez dodatne naknade u radni materijal su uključeni, dva modela internog akta tj. Pravilnika za zaštitu na radu u word i elektronskoj verziji i to:

1.Model pravilnika za veliki složeni pravni subjekt preko 30 uposlenih

2.Model pravilnika za manji jednostavnij pravni subjekt do 30 uposlenih

PREDAVAČI: 

 • Ševal Smajić - Federalni inspektor rada za oblast zaštite na radu;
 • Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik - Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, stručnjak iz oblasti javnih nabavki za obavljanje revizije procesa javnih nabavki u organima Federacije BiH ispred Ureda za reviziju institucija Federacije BiH, ekspert na listama Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo iz oblasti javnih nabavki i oblasti koje mogu biti predmet javnih nabavki.

TEME SAVJETOVANJA:

REDOSLIJED POSTUPANJA PO FAZAMA IMPLEMENTACIJE  ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA:

1.PRVI KORAK – ODREĐIVANJE ILI ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU
2.DRUGI KORAK – POVJERENIK ZA ZAŠTITU NA RADU
3.TREĆI KORAK –IZRADA AKTA O PROCJENI RIZIKA ILI NABAVKA USLUGE OD OVL. ORGANIZACIJE
4.ČETVRTI KORAK – IZRADA INTERNOG AKTA O ZAŠTITI NA RADU
5.PETI KORAK – IMPLEMENTACIJA INTERNOG AKTA O ZAŠTITI NA RADU
6.ŠESTI KORAK – USPOSTAVITI PROPISANE EVIDENCIJE
7.SEDMI KORAK – UGOVORITI PRETHODNE I PERIODIČNE LJEKARSKE PREGLEDE RADNIKA
8.OSMI KORAK – UGOVORITI POSEBNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE RADNIKA KOJI RADE NA RADNIM MJESTIMA S POVEĆANIM RIZIKOM
9.DEVETI KORAK – ZAŠTITNA OPREMA I EDUKACIJA
10.DESETI KORAK – UGOVORITI S OVLAŠTENOM ORGANIZACIJOM PREGLEDE I ISPITIVANJA RADNE SREDINE I SREDSTAVA ZA RAD
11.JEDANAESTI KORAK – PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I PRVE POMOĆI
12.DVANAESTI KORAK – ZNAKOVI UPOZORENJA NA OPASNOST I ZNAKOVI OPĆIH OBAVJEŠTAVANJA
 • OBAVEZE PRIVREDNIH SUBJEKAT IZ PRIVATNOG SEKTORA I JAVNIH SEKTORA (ZAVODA, AGENCIJA, INSTITUCIJA ITD)
 • Kako poslodavac obavlja poslove zaštite na radu kada ima do 30 radnika;
 • Kako poslodavac obavlja poslove zaštite na radu kada ima preko 30 radnika;
 • Donošenje internog akta o zaštiti na radu (SAMOSTALNO ILI UZ EXTERNU POMOĆ)
 • Procjena rizika za svako radno mjesto i utvrđivanje poslova sa povećanim rizikom (SAMOSTALNO ILI UZ EXTERNU POMOĆ)
 • Koji su poslodavci obavezni da donesu interni akt za zaštitu na radu?
 • S kojim licima je poslodavac dužan izvršiti konsultacije prilikom izrade internog akta za zaštitu na radu?
 • Novčane kazne za nedonošenje internog akta za zaštitu na radu
 • Šta je predmet internog akta za zaštitu na radu?
 • Šta je osnov za donošenje internog akta za zaštitu na radu?
 • Koji su poslodavci u obavezi da izvrše procjenu rizika?
 • Novčane kazne za poslodavca koji ne izvrši procjenu rizika
 • Na koji način se vrši procjena rizika?
 • Radnik za zaštitu na radu
 • Obaveze radnika za zaštitu na radu (učešće u izradi akta o procijeni rizika i izradi prijedloga internog akta o zaštiti na radu i dr).
 • PRAVILA O PROCJENI RIZIKA
 • Predmet i sadržaj novog podzakonskog akta kojim je uređen način vršenja procjene rizika
 • Da li su poslodavci dužni da izvrše procjenu rizika za svako radno mjesto?
 • Postupak procjene rizika kod poslodavca
 • Šta sadrži akt o procjeni rizika?
 • Pregled sadržaja akta o procjeni rizika po segmentima: podaci o datumu podnošenja zahtjeva poslodavca za provođenje postupka procjene rizika upućenog ovlaštenoj organizaciji, te o datumu izrade akta o procjeni rizika, opći podaci o poslodavcu, opis tehničko-tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava rada i opis sredstava i opreme lične zaštite, analiza organizacije rada kod poslodavca
 • U kojim je slučajevima poslodavac dužan izvršiti izmjene i dopune akta o procjeni rizika?
 • OVLAŠTENE ORGANIZACIJE ZA VRŠENJE PROCJENE RIZIKA I OBAVLJANJE DRUGIH STRUČNIH POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU
 • Ko može izvršiti procjenu rizika kod poslodavca – da li poslodavac može sam izvršiti procjenu rizika i izraditi akt o procjeni rizika?
 • Uloga specijaliste medicine rada u postupku procjene rizika – na koji način se može obezbijediti učešće specijaliste medicine rada?
 • Uloga poslodavca u vršenju procjene rizika – koja je uloga radnika za zaštitu na radu?
 • Registar ovlaštenih organizacija za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu;
 • Ko ima nadležnost za izdavanje dozvola za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu?
 • Nadzor nad ovlaštenim organizacijama iz oblasti zaštite na radu
 • Novčane kazne za organizacije koje neovlašteno obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu.
 • KAKO PROVESTI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA USLUGU PROCJENU RIZIKA
 • Zakonski ko je obavezan primjenivati Zakon o javnim nabavkama a ko ne
 • Veza Zakona o zaštiti na radu i Zakona o javnim nabavkama
 • Planiranje nabavke i procjena vrijednosti nabavke
 • Pokretanje postupka
 • Definisanje tenderske dokumentacije (šta je obavezno a šta ne tražiti primjer licence)
 • Kvalifikacioni kriteriji u skladu sa ZJN (član 45, 46, 47, 48-52)
 • Materijalni propisi u sklopu tenderske dokumentacije
 • Kriteriji za izbor (najniža cijena ili ENP)
 • Grupa ponuđača/podugovaranje
 • Realizacija ugovora/upravljanje ugovorom
 • Primjeri TD
 • INSPEKCIJSKI NADZOR
 • Organi nadležni za vršenje inspekcijskog nadzora;
 • Postupanje u slučaju kada se utvrdi povreda propisa iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu;
 • Postupanje inspektora kod smrtnog slučaja ili nesreće koja je zadesila jednog ili više radnika;
 • Postupanje inspektora kod neposredne opasnosti radnika;   
 • Pravo na žalbu;    
 • KAZNENE ODREDBE
 • UPOTREBA I PRIMJENA STARIH PRAVILNIKA DO DONOŠENJA NOVIH PROVEDBENIH PROPISA
POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

185,00 KM po jednom učesniku;

175,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

130,00 KM po osobi za pretplatnike "PRAVNOG KONSALTINGA"

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

(Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

Napomena:

Broj učesnika je ograničen i prilagođen preporukama kriznog štaba. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili  na e-mail: info@apke.ba. 

Program savjetovanja i obrazac za "online" prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitom putem e-maila: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.  

PREUZMI DOKUMENTE:
prijavnica_apke.docx
apke_plan.docx
TAGOVI:

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave