obuka

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

APKE obuka: Zakoni o slobodi pristupu informacijama i zakoni o zaštiti ličnih podataka

Pravo na pristup informacijama predstavlja vrlo važan institut sa aspekta načela transparentnosti.

08.11.2021. 08:42 / Izvor: Akta.ba

ZAKON O SLOBODI PRISTUPU INFORMACIJAMA 

 ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

PREGLED OBAVEZA INSTITUCIJA I PRIVREDNIH SUBJEKATA U SKLADU SA GDPR UREDBOM

23 NOVEMBAR 2021. GODINE HOTEL "HOLLYWOOD" – ILIDŽA

 

Pravo na pristup informacijama predstavlja vrlo važan institut sa aspekta načela transparentnosti i Ustavom zajamčenog prava na pristup informacijama. Navedeno područje uređeno je zakonima o slobodi pristupa informacijama koji uređuju pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. Dakle, obveznici primjene zakona su tijela javne vlasti, koja pravilnom primjenom navedenog zakona omogućuju zainteresiranoj javnosti uvid u svoj način rada i tako im omogućuju dostupnost informacija koje posjeduju, čime se „ulijeva“ povjerenje građana u sistem javne vlasti.  

Savjetovanje ima svrhu educirati sve koji se u svom radu susreću s primjenom navedenog Zakona, bilo u tijelima javne vlasti ili pak od strane zainteresiranih podnositelja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija. Cilj savjetovanje je dakle, tumačenje odredbi zakona o slobodi pristupa informacijama i ostalih srodnih propisa kao što su zakoni o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, a sve kroz interakciju s polaznicima.

CILJNA SKUPINA:

Savjetovanje je namijenjeno: javnim preduzećima koji rade sa obradama ličnih podataka, inspekcijama, rukovodećim državnim službenicima, državnim službenicima i namještenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i javnih ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/HR menadžerima, članovima vijeća zaposlenika,  kao i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasne osnovna načela koja se ogledaju kroz krajnji cilj propisa (uloga i značaj, principi, suprostavljene norme navedenih propisa, lex specijalis propisi o uvidu u dokumentaciju itd).

Također, će predavači dati primjere o načinu otklanjanja nastajanja grešaka u gore navedenim postupcima uz davanje jasnih uputa učesnicima savjetovanja da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama važećih zakona iz navedenih oblasti uz jasno isticanje granica kršenja normi.

PREDAVAČI:  

Irma Hadžiavdić, MA. iur. Uposelnica u instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, certificirana je trenerica Ureda Vijeća Evrope za pružanje treninga javnim službenicima u oblasti zabrane diskriminacije. Ovlaštena je trenerica Agencije za državnu službu Federacije BiH u oblasti zaštite ljudskih prava, sa posebnim naglaskom na slobodu pristupa informacijama, zaštitu ličnih podataka i zabranu diskriminacije. 

Sanel Nezirić dipl. pravnik, advokat 

TEME SAVJETOVANJA:

PRAVNA LEGISLATIVA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U BiH

 • Zašto je pristup informacijama važan? 

 • Međunarodni standardi i domaće zakonodavstvo; 

 • Cilj i svrha Zakona o slobodi pristupa informacijama u FBIH; 

 • Veza između Zakona o zaštiti ličnih podataka i Zakona o slobodi pristupa informacijama?  

 • Šta je informacija, šta je lična informacija, ko predstavlja javni organ?; Podnošenje zahtjeva i postupanje sa zahtjevima za slobodan pristup informacijaman,  

 • Uloga i obaveze službenika za informisanje ?

 • Obaveze javnih organa?

 • Institucionalni mehanizmi (uloga upravnog inspektorata, uloga institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, uloga suda, uloga Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH),

 • Utvrđivanje izuzetaka- pojašnjenje izuizetaka,

 • Test javnog interesa- ko ga provodi, kada se provodi, kako se provodi?

 • Ograničenja prava na pristup informacijama.

Nadzor nad provedbom zakona o slobodi pristupa informacijama

 • Žalbeni postupak;

 • lice za informisanje;

 • Inspekcijski nadzor nad provedbom zakona;

 • Naknada troška prava na pristup informacijama;

 • Prekršajne odredbe;

 • Primjeri iz prakse;

 

Veza Zakona o pravu na pristup informacijama sa Zakonom o zaštiti ličnih podatka, i Zakonom o zaštiti tajnih podatka

 • Osnovna obilježja Zakona o zaštiti ličnih podatka, Zakona o tajnosti podatka, Zakona o zaštiti tajnosti podataka;

 • Dodatna ograničenja pristupu informacijama prema navedenim zakonima;

 

PRAVNA LEGISLATIVA O ZAŠTITI LIČNIH/OSOBNIH PODATAKA U BiH

 • Pregled obaveza institucija i privrednih subjekata u skladu sa GDPR Uredbom;

 • Različiti osnovi za zakonitu obradu podataka;

 • Obrada i postupanje sa dokumentacijom koja sadrži lične podatke radnika (matična evidencija radnika, personalni dosijei i elektonska personalna evidencija);

 • Obrada i postupanja sa podacima klijenata;

 • Postupak ustupanja podataka drugim subjektima;

 • Prenos podataka u inostranstvo;

 • Obavezne odredbe Pravilnika o zaštiti ličnih podataka;

 • Obavezne odredbe Plana sigurnosti (normativnog akta) o zaštiti ličnih podataka;

 • Praktičan rad: Izrada plana sigurnosti o zaštiti ličnih podataka;

 • Registracija evidencija koje sadrže lične podatke;

 • Evidencija o zaposlenima;

 • Evidencija o plaćama;

 • Evidencija o video nadzoru

 • Praktičan rad: Primjeri uspostavljanja i vođenja evidencije o zaposlenima (svi kontrolori) i evidencije klijenata (privredna društva);

 • Prekršajne odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka;

 • Primjeri iz prakse;

POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

195,00 KM po jednom učesniku;

185,00 KMpo osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

150,00 KM po osobi za predplatnike "PRAVNOG KONSALTINGA"

Kotizacija uključuje:

(Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za postupke sa savjetovanja kao i primjeri sudskih presuda.

 

Napomena:

Pozivamo vas na rezervaciju što prije slanjem prijavnog obrasca, uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Prijavu/narudžbenicu za savjetovanje možete poslati na fax: 033/472-317, ili e-mail:info@apke.ba,ili putem web stranice: PRIJAVA

Broj učesnika je ograničen.

Program savjetovanja i obrazac za "onlineprijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na E-mail: info@apke.ba

Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330. 

 

 

PLAN I PROGRAM 

Svrha obuke :

 

ZAKONI O SLOBODI PRISTUPU INFORMACIJAMA I ZAKONI O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

Učesnici:

Državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave svih nivoa vlasti kao i lica koja rade na navednim poslovima u pravnim licima

Organizator:

APKE - Agencija za pravni konsalting i edukaciju  Sarajevo 

Izvođači:

Interni i eksterni treneri Agencije 

Mjesto održavanja:

Hotel „HOLLYWOOD“ SARAJEVO

Datum održavanja:

23. NOVEMBAR  2021. godine SARAJEVO

 

DNEVNI RED OBUKE 

početak 9:30 h

VRIJEME:

GLAVNI SADRŽAJI:

9:00 -9:30

DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;

9:30- 11:00

PRVI BLOK NASTAVE:
-     Pozdravne riječi i uvodni dio seminara  
-     
Tema po pozivu - interni trener Agencije

11:00-11:30

PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE

11:30-12:50

DRUGI BLOK NASTAVE: 
Tema po pozivu - eksterni trener Agencije

12:50-14:00

DUŽA PAUZA – RUČAK

14:00-15:30

 

TREĆI BLOK NASTAVE:
-     Tema po pozivu -  eksterni trener Agencije
-      Značaj pojedinačnih tema (diskusije sa učasnicima, pitanja i odgovori trenera

15:30- 15:45

PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE

15:45

-       Sumiranje postignutih rezultata

-       ZAKLJUČCI

 

 

 

PREUZMI DOKUMENT:
prijavni-obrazac.doc

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave