Uvođenje zelenih javnih nabavki u praksu ugovornih organa u BiH

05.09.2022. 10:31 / Izvor: Akta.ba
edukacija

Komunikacija (COM (2008) 400) “Javna nabavka za bolju životnu sredinu” je definisala zelenu javnu nabavku kao “postupak u kojem ugovorni organi nastoje nabavljati robu, usluge i radove..

I N T E R A K T I V N I   S E M I N A R

 

UVOĐENJE ZELENIH JAVNIH NABAVKI U PRAKSU UGOVORNIH ORGANA U BOSNI I HERCEGOVINI

PODSTICANJE CIRKULARNE EKONOMIJE I ODRŽIVOG RAZVOJA PUTEM JAVNIH NABAVKI

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

 AJN BIH USVOJEN ZIDZJN = LINK

 

Neum

28. - 30.09.2022.

 

UVOD U TEMU

Komunikacija (COM (2008) 400) “Javna nabavka za bolju životnu sredinu” je definisala zelenu javnu nabavku kao “postupak u kojem ugovorni organi nastoje nabavljati robu, usluge i radove sa smanjenim uticajem na životnu sredinu tokom njihovog životnog ciklusa u poređenju s robom, uslugama i radovima s istom osnovnom funkcijom koji bi inače bili nabavljeni”.

Ugovorni organi su veliki potrošači. Koristeći svoju kupovnu moć da izaberu Eco-friendly robe, usluge i radove, ugovorni organi osiguravaju da se novac poreskih obveznika efikasno  koristi da se obezbjede direktne koristi za instituciju i smanje negativni uticaji na životnu sredinu uz isti kvalitet, funkcionalnost, vrijednosti za novac kao i konvencionalni izbor. Promovišući održivu potrošnju i proizvodnju ugovorni organi takođe omogućavaju veliki broj indirektnih ekoloških koristi. Ugovorni organi mogu svojom kupovnom moći uticati na zaokretanje cijelokupne državne privrede prema održivoj proizvodnji, čemu se domaći privredni subjekti moraju prilagoditi kako bi ostali konkurentni na tržištu.

Bosna i Hercegovina je u septembru 2015. godine zajedno sa  192 članice UN potpisala UN Program održivog razvoja 2030 (Agenda 2030), i obavezala se za njegovo provođenje. Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini je donesen u decembru 2020. godine. Jedan od razvojnih pravaca u navedenom okviru jeste i 8. “Zeleni rast“ u kojem se posredno vidi široki potencijal zelenih javnih nabavki. Takođe, Bosna i Hercegovina je potpisala Sofijsku deklaraciju o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan kojom su se zemlje regiona (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Kosovo) obavezale da će sprovoditi mjere u oblasti smanjenja zagađenja i sprečavanja klimatskih promjena, razvoja energije iz obnovljivih izvora, mobilnosti i cirkularne ekonomije kao i razvoja biodiverziteta, održive poljoprivrede i proizvodnje hrane. Zelena agenda za Zapadni Balkan je sastavni dio Zelenog plana Evropske unije (“The European Green Deal”) koji ima za cilj da učini Evropu klimatski neutralnom zemljom ali bez ugrožavanja održivog  privrednog rasta.

Dakle, primjena zelenih javnih nabavki je uz socijalne i elektronske nabavke ključni pravac strateškog razvoja sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini u budućnosti. Ugovorni organi već sada bi trebali da pokažu svoje zeleno opredjeljenje, a ponuđači spremnost za takmičenje u novim uslovima javnih nabavki.

Iz svih navedenih razloga za vas smo pripremili seminar na temu uvođenja zelenih javnih nabavki u praksu ugovornih organa u Bosni i Hercegovini.

 

SEMINAR NAMIJENJEN

Rukovodiocima ugovornih organa koji nastoje da sistemski unaprijede pristup javnim nabavkama i pokažu zeleno opredjeljenje svojih institucija, službenicima za javne nabavke ugovornih organa (čiji je zadatak planiranje javnih nabavki, izrada tenderske dokumentacije, provođenje postupaka i realizacija ugovora), kao i svim zainteresovanim predstavnicima privrednih subjekata koji žele da budu konkurentni u postupcima javnih nabavki sa uključenim zelenim kriterijumima.

CILJEVI I SVRHA

 • Razvijanje prakse zelenih javnih nabavki u Bosni i Hercegovini
 • Detaljno upoznavanje sa pojmom zelenih javnih nabavki i zelenim kriterijumima u skladu sa Direktivama i praksom EU
 • Upoznavanje sa praksom zelenih javnih nabavki zemalja u okruženju
 • Detaljno upoznavanje sa mogućnošću provođenja postupaka javnih nabavki primjenom zelenih kriterijuma u skladu sa domaćim zakonodavstvom iz oblasti javnih nabavki
 • Sticanje prakičnih znanja i vještina za pripremu tenderske dokumentacije i provođenja postupaka primjenom zelenih kriterijuma u postupcima javnih nabavki
 • Upoznavanje sa pravima i obavezama ponuđača u postupcima javnih nabavki sa uključenim zelenim kriterijumima
 • Prevencija primjene loše prakse u oblasti zelenih javnih nabavki

SADRŽAJ

ZELENE JAVNE NABAVKE U EVROPSKOJ UNIJI I REGIONU

 1. Pojam i definicija zelenih javnih nabavki
 2. Strategija razvoja zelenih javnih nabavki
 3. Cirkularna ekonomija i održivi razvoj kao budućnost javnih nabavki
 4. UN Agenda 2030
 5. The European Green Deal
 6. Praksa zelenih javnih nabavki u regionu
 7. Alati troškova životnog ciklusa
 8. Primjena zelenih kriterijuma EU u praksi

 

PRIMJENA ZELENIH JAVNIH NABAVKI U BOSNI I HERCEGOVINI

 1. Strateški, zakonodavni i institucionalni okvir zelenih javnih nabavki u BiH
 2. Mogućnost primjene zelenih javnih nabavki prema postojećem zakonodavstvu
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama i percepcija zelenih javnih nabavki
 4. Primjena kriterijuma zelenih javnih nabavki
 5. Primjena oznaka i certifikata
 6. Troškovi životnog ciklusa kao kriterijum za dodjelu ugovora

 

 • Studija slučaja: Mogućnost primjene zelenih javnih nabavki u postupcima nabavki ugovornog organa u BiH

 

NABAVKA EKOLOŠKI PRIHVATLJIVE RAČUNARSKE OPREME 

 1. Istraživanje i ispitivanje tržišta
 2. Izbor postupka javne nabavke
 3. Odluka o pokretanju postupka
 4. Priprema tenderske dokumentacije uz primjenu kriterijuma zelene javne nabavke
 5. Obavještenje o nabavci
 6. Pregled i ocjena ponuda
 7. Dodjela ugovora
 8. Praćenje realizacije ugovora

 

 • Praktična radionica: Priprema tenderske dokumentacije za nabavku ekološki prihvatljivih laptop računara

 

NABAVKA RECIKLIRANOG PAPIRA

 1. Istraživanje i ispitivanje tržišta
 2. Izbor postupka javne nabavke
 3. Odluka o pokretanju postupka
 4. Priprema tenderske dokumentacije uz primjenu kriterijuma zelene javne nabavke
 5. Obavještenje o nabavci
 6. Pregled i ocjena ponuda
 7. Dodjela ugovora
 8. Praćenje realizacije ugovora

 

 • Praktična radionica: Izbor postupka javne nabavke pogodnog za primjenu zelenih kriterijuma i priprema tenderske dokumentacije

 

PREDAVAČ

Dražen Vidaković, dipl.iur.

Agencija za javne nabavke BiH

UNDP ekspert iz oblasti zelenih javnih nabavki

Diplomirani pravnik, šef Grupe za normativno-pravne poslove u Agenciji za javne nabavke BiH, ovlašteni predavač iz oblasti javnih nabavki i konsultant iz oblasti javnih nabavki. UNDP ekspert iz oblasti zelenih javnih nabavki u projektu “Zelene javne nabavke - pilot u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine”. Vođa tima Agencije za javne nabavke BiH u implementaciji IPA II “Jačanje sistema javnih nabavki u BiH” Projekta. Autor brojnih članaka u stručnim časopisima i publikacijama iz oblasti javnih nabavki.

 

RASPORED RADA

10:00 - 16:00 srijeda    28.09.2022.

09:30 - 16:00 četvrtak  29.09.2022.

09:00 - 11:00 petak      30.09.2022.

 

METODOLOGIJA RADA

 • Seminar je visoko interaktivan sa fokusom na riješavanja nedoumica oko načina provođenja postupaka sa uključenim zelenim kriterijumima i u pogledu benefita koje takve nabavke donose za ugovorne organe, ponuđače i životnu sredinu i to kroz praktične primjere, primjere dobre prakse, vježbe, razmjene iskustava i slično.
 • Seminar se sastoji od dvije komponente:

1. Teorijskog dijela  

2. Praktičnog dijela

 • Teorijski dio podrazumjeva prezentaciju predavača uz interakciju sa učesnicima sa iznošenjem problematike učesnika, diskusije i prijedloga konkretnih rješenja za konkretne situacije.
 • Praktični dio će se sastojati iz grupnih vježbi i radionica uz aktivno učešće svih učesnika.

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 14.09.2022.

 

Preuzmite PDF PROSPEKT seminara sa svim potrebnim informacijma na sljedećem linku:  PDF PROSPEKT

 

Klikom na LINK  otvara se članak gdje imate sve potrebne informacije o seminaru, a na dnu članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJE: LINK

 

Broj učesnika je ograničen!

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Prijave traju do: 22.09.2022.

 

KONTAKT INFORMACIJE

KVENTUM  d.o.o.   
Poslovno-edukativni centarT: 

+387 33 621 268

M: +387 61 307 131
F:  +387 33 621 273
E:  info@kventum.ba
A: Tvornička broj 3 I 71 000 Sarajevo I BiH

www.kventum.ba         

www.facebook.com/kventum.ba       

                 

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave