Savjetovanje: Inspekcijski postupak, praktični problemi u primjeni propisa

08.03.2018. 09:43 / Izvor: Akta.ba
Savjetovanje: Inspekcijski postupak, praktični problemi u primjeni propisa

Savjetovanje je namijenjeno: Inspektorima, rukovodiocima i rukovodećim državnim službenicima, državnim službenicima organa uprave BiH.

POZIV NA  DVODNEVNO SAVJETOVANJE

INSPEKCIJSKI POSTUPAK, PRAKTIČNI PROBLEMI U PRIMJENI PROPISA, KAZNE, ŽALBE NA INSPEKCIJSKA RJEŠENJA, DRUGOSTEPENA RJEŠENJA,

TUŽBE I UPRAVNI SPOROVI, STUDIJA SLUČAJEVA

5 i 6 APRIL 2018. godine  Hotel EUROPE Sarajevo

 

Na osnovu interesovanja velikog broja institucija u BiH, javnih preduzeća i javnih ustanova kao i brojnih pitanja oko primjene  zakonskih propisa o inspekcijama u BIH posebno u segmentu inspekcijskog nadzora, te pravnog okvira za obavljanje inspekcijskog nadzora uz primjenu drugih materijalnih propisa koji su međusobno komplementarne i time tijesno povezane, s tim u vezi organizovali smo ovo savjetovanje.

Poseban akcenat ovog savjetovanja bit će na praktičnim problemima u primjeni različitih propisa o inspekcijskom nadzoru od strane UIO, poreske inspekcije kao i federalne i kantonalnih inspekcija, stoga Agencija za pravni kosalting i edukaciju Sarajevo, Vas poziva na savjetovanje po navednim temama uz obrađivanje i ostalih atuelnih propisa.

 

CILJNA SKUPINA:

Savjetovanje je namijenjeno: Inspektorima, rukovodiocima i rukovodećim državnim službenicima, državnim službenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, voditeljima drugostepenih postupaka a koji su u uskoj vezi sa inspekcijskim postupanjem i nazoru, kao i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasne specifičnosti inspekcijskog nadzora, te pravni okviri drugih propisa koji se primjenjuju u postupku obavljanja inspekcijskog nadzora uz akcenat da se, kroz praktične primjere predstavnika nadležnih inspekcija i resornih ministarstava, pruže odgovori kako postupiti u konkretnim situacijama i izbjeći nepotrebne i dugotrajne sudske sporove.

Također će se od predstavnika nadležnih organa dati uputa i način otklanjanja nastajanja grešaka u gore navedenim postupcima uz davanje jasnih uputa učesnicima savjetovanja da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama važećih zakona.

PREDAVAČI: 

 • Mr.sci. Šerif Isović, v.d. direktor Poreske uprava Federacije BIH;
 • Anis Ajdinović, v.d. direktor  Federalne uprave za inspecijske poslove;
 • Emir Mehmedović, glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde BIH;
 • Željko Škarica, glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde Federacije BIH;

 

TEME SAVJETOVANJA:

-I- NADLEŽNOST INSPEKCIJA, OVLAŠTENJA INSPEKTORA, SUBJEKT NADZORA:

 • Nadležnost inspekcije;
 • Prava i obaveze inspektora;
 • Prava i obaveze subjekta nadzora;

 

-II- -INSPEKCIJSKI NADZOR:

 • Tok inspekcijskog nadzora;
 • Zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru;
 • Dostava pismena u inspekcijskom nadzoru (OČITOVANJE SUBJEKTA NADZORA);
 • Pravni lijekovi protiv rješenja i zaključaka inspektora;
 • Poništavanje i ukidanje rješenja;
 • Upravni spor;
 • Izvršenje upravnih mjera;
 • Izvršnost rješenja;

 

-III- KAZNE I UPRAVNE MJERE;

 • Nalaganje upravnih mjera;
 • Upravna mjera privremene zabrane rada subjektu nadzora u cijelosti ili djelomično;
 • Usmeno nalaganje upravne mjere;
 • Upravna mjera oduzimanja, uništavanja i stavljanja robe ili predmeta prekršaja van prometa;

 

Upravna mjera privremenog oduzimanja, stavljanja pod nadzor, prodaje i uništenja predmeta prekršaja

 

PRAKŠAJNI NALOZI ( PRAVNI OSNOV)

-IV- ODNOS ZAKONA O INSPEKCIJAMA SA DRUGIM PROPISIMA:

 • Zakon o upravnom postupku,
 • Materijalni propisi;

 

-V- AKTUELNOSTI:

Šta nam donose novi propisi i uticaj istih na inspekcijsko postupanje;

 

-VI- STUDIJA SLUČAJEVA:

Analiza primjera sa sudskom praksom;

 

POČETAK SAVJETOVANJA: PRVI DAN U 12:00 h DRUGI DAN POČETAK U 9:30 h

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

 

245,00 KM po jednom učesniku;

220,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

200,00 KM po osobi za predplatnike na časopis “BH PROJEKTI I PROPISI”

 

Kotizacija uključuje:

(Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak drugog dana, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za postupke sa savjetovanja kao i primjeri sudskih presuda.

 

Napomena:

Pozivamo vas na rezervaciju što prije slanjem prijavnog obrasca, uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba, Broj učesnika je ograničen.

 

Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na E-mail: info@apke.ba. 

Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330. 

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave