Dvodnevno savjetovanje: Javne nabavke i ciklus predobuke za sticanje znanja

04.06.2018. 10:04 / Izvor: Akta.ba
Dvodnevno savjetovanje: Javne nabavke i ciklus predobuke za sticanje znanja

Cilj predobuke je sticanje znanja, vještina i sposobnosti službenika za javne nabavke u postupcima javnih nabavki.

JAVNE NABAVKE DVODNEVNO SAVJETOVANJE

I CIKLUS PREDOBUKE ZA STICANJE ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI SLUŽBENIKA

ZA JAVNE NABAVKE I ČLANOVE KOMISIJE

 

28. i 29. JUNI 2018. GODINE HOTEL „GRAND“ SARAJEVO

 


Zbog ograničenog broja polaznika obuke zasnovanog na članu 5. stavu 5. pravilnika o obuci službenika za javne nabavke („Službeni glasnik BiH“, br. 08/18, u daljem tekstu: Pravilnik), te u skladu sa velikim interesom i zahtjevima rukovodioca i predstavnika ugovornih organa Bosne i Hercegovine i ponuđača, Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo (u daljem tekstu: Agencija) je organizovala I ciklus predobuke službenika za javne nabavke i članove komisije.

Cilj predobuke je sticanje znanja, vještina i sposobnosti službenika za javne nabavke u postupcima javnih nabavki, u cilju efikasnog, ekonomičnog i transparentnog trošenja javnih sredstava u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14).

Temeljem naprijed navedenog pozvali smo vrlo iskusne predvače na veliko dvodnevno stručno savjetovanje iz oblasti javnih nabavki uz akcenat na primjere iz prakse.

 

PREDAVAČI: 

 

 • Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik-Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, interni i eksterni konsultant Agencije i institucija BiH;
 • Branka Mujezinović-Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH uposlenik JP Ceste Federacije BiH;
 • Sanel Nezirić dipl. pravnik, advokat-Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH specijaliziran za javne nabavke;
 • Jasmin Pilica-zamjenik glavnog revizora u Uredu za reviziju institucija BiH;
 • Almin Vehabović dipl.ing.inf.teh-ekspert za elektronske javne nabavke,  AJN BIH;

 

TEME I DANA: MODUL 1-2

 

MODUL-1 PREDAVAČ: Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik;

 • Planiranje nabavki,
 • Istraživanje tržišta,
 • Interne procedure u ugovornom organu,
 • Svrsishodnost javne nabavke, sa obrazloženjem,
 • Načela javnih nabavki,
 • Definicija pojmova javnih nabavki,
 • Obaveza primjene Zakona o javnim nabavkama,
 • Izuzeća od primjena Zakona o javnim nabavkama,
 • Povjerljivost,
 • Vrijednosni razredi i procijenjena vrijednost javne nabavke,
 • Uslovi za početak postupaka javne nabavke (plan nabavki, odluka o pokretanju postupka javne nabavke),
 • Uslovi za primjenu postupaka javnih nabavki,

 

MODUL-2 PREDAVAČ: Branka Mujezinović, dipl. ecc;

 • Vrste postupaka javnih nabavki:

a)         Otvoreni postupak;

b)         Ograničeni postupak;

c)         Pregovarački postupak sa objavom obavještenja o nabavci;

d)         Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci;

e)         Takmičarski dijalog;

 • Okvirni sporazum;
 • Konkurs za izradu idejnog rješenja;

_______________________________________________________________________________________________________________

Broj računa. 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo, Poreski i PDV broj. (4)302447020000, Statistički broj. 4302447020000

 

 • Vrste postupka za dodjelu ugovora male vrijednosti:
 1. Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda;
 2. Direktni sporazum;
 • Obavještenja u postupcima javnih nabavki;
 • Rokovi u postupku javnih nabavki;
 • Obaveze ugovornog organa po završetku postupka;
 • Sektorski ugovorni organi;

TEME II DANA: MODUL 3-5

 

MODUL-3 PREDAVAČ:Sanel Nezirić dipl. pravnik;

 • Kvalifikacija kandidata i ponuđača:

a)         Provjera kvalifikacija kandidata ili ponuđača;

b)         Lična sposobnost;

c)         Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti;

d)         Ekonomska i finansijska sposobnost;

e)         Tehnička i profesionalna sposobnost;

f)          Diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa i korupcije;

 • Tenderska dokumentacija:

a)         Neophodne informacije;

b)         Tehničke specifikacije;

c)         Specifičnosti u vezi predmeta nabavke;

d)         Preuzimanje tenderske dokumentacije;

e)         Pojašnjenje tenderske dokumentacije;

 • Ponuda:

a)         Priprema i sadržaj ponude;

b)         Alternativna ponuda;

c)         Period važenja i garancije na ponudu;

d)         Grupa ponuđača/kandidata;

 • Evaluacija ponude:

a)         Otvaranje ponuda;

b)         Kriterijumi za dodjelu ugovora i ocjena ponuda;

c)         Neprirodno niska ponuđena cijena; 

d)         Preferencijalni tretman domaćeg;

e)         Razlozi za odbacivanje zahtjeva za učešće ili ponude;

 • Ishod postupka javne nabavke:

a)         Prestanak postupka javne nabavke;

b)         Odluka o izboru i odluka o poništenju;

c)         Obavještavanje kandidata i ponuđača o rezultatima;

d)         Ugovori;

e)         Podugovaranje;

 • Postupak pravne zaštite:

a)         Pravna zaštita pred ugovornim organom;

b)         Pravna zaštita pred Kancelarijom za razmatranje žalbi;

c)         Sudska zaštita;

 

MODUL-4- PREDAVAČ: Jasmin Pilica, zamjenik glavnog revizora u Uredu za reviziju institucija BiH;

 • Institucije za praćenje primjene zakona:

a)         Agencija za javne nabavke;

b)         Ured za razmatranje žalbi;

 • Praćenje postupaka javnih nabavki i realizacije ugovora;
 • Prevencija korupcije i etika u oblasti javnih nabavki;
 • Zabilješke za reviziju (internu i eksternu);
 • Uočene nepravilnosti u postupcima javnih nabavki od strane Ureda za reviziju Institucija Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine (osnovna obilježja izvršenih revizija u domenu javnih nabavki u 2017. i predrevizije 2018. god., primjeri kršenja zakona, stavovi i preporuke ureda za buduće postupke javnih nabavki);
 • Uticaj negativnog revizorskog izvještaja u dijelu javnih nabavki, i odgovrnosti rukovodioca/komisija (postupanje istražnih organa i tužilaštava po istim);
 • Akcenat revizije u pustupku revidiranja predmeta iz javnih nabavki (najčešće greške ugovornih organa, praćenje realizacije ugovora);

 

MODUL -5 - PREDAVAČ: Almin Vehabović dipl.ing.inf.teh;

 • Elektronske javne nabavke;
 • Provođenje e-aukcije u sistemu javnih nabavki demonstracija:

 

 • Zakazivanje i provođenje e-Aukcije;
 • Kriterija “najniža cijena” i “ekonomski najpovoljnija ponuda kod e-Aukcije;
 • Izmjena i otkazivanje e-Aukcije;
 • E-Aukcije u postupku ako imamo više lotova;
 • Kako se obavještavaju ponuđači o terminu e-Aukcije;
 • Da li ugovrni organ može odustati od e-Aukcije,
 • Zapisnici o e-Aukciji;
 • Neprirodno niske cijene i e-Aukcija;
 • Završetak e-Aukcije;
 • E-Aukcija sa strane ponuđača;
 • Kriterij za dodjelu ugovora-izbor i metodologija dodjele bodova po podkritrijima;
 • Najčešće greške kod provođenja e-Aukcije;
 • Vježbe sprovođenja postupaka javnih nabavki;

 

ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE - DVODNEVNOM SAVJETOVANJU?!

 

ZATO što ćete na savjetovanju steći osnovna i ključna znanja, vještina i sposobnosti službenika za javne nabavke u postupcima javnih nabavki, neophodne prilikom provjere znanja od strane Agencije za javne nabavke;

ZATO što će predavači koji rade na praćenju i primjeni normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine konkretno predstavnici Ureda za reviziju također, ukazati na uočene nepravilnosti u 2017. i predrevizije u 2018. godini te dati stavove i preporuke za buduće postupke javnih nabavki u cilju izbjegavanja kršenja normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i podzakonskih provedbenih propisa;

ZATO što ćete od ključnih osoba i referentnih predavača dobiti jasne upute oko korištenja E-aukcije uz prezentaciju svih koraka odnosno pravila kojih se trebaju pridržavati ugovorni organi i ponuđači u načinu korištenja E-aukcije, zakazivanje, izmjena i otkazivanje E-aukcije, te da u svom radu u toku 2018. godine i dalje, identificirate i spriječite  potencijalne greške;

ZATO što će predavači koji rade na praćenju i primjeni normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine izlagati svoje primjere dobre i loše iz prakse, situacije u kojima su se nalazili, rješenja itd.,

ZATO što će predavači kao lica iz prakse dati primjere postupaka javnih nabavki i rješenja URŽ, a koja su u sudskim postupcima presudama Suda BiH poništena uz jasno isticanje dobrih i loših primjera iz prakse uz davanje prijedloga.

 

VRLO BITNO: Pozivamo Vas da se prijavite na ovo savjetovanje, uz mogućnost da nam do početka savjetovanja pismeno dostavite sva vaša pitanja i probleme, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na istom. Pitanja slati na info@apke.ba

 

POČETAK SAVJETOVANJA: 28.06.2017. godine, registracija od 11:00 do 12:00 početak u 12:00 h

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

235,00 KM po jednom učesniku;

210,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

190,00 KM po osobi za predplatnike na časopis “BH PROJEKTI I PROPISI”

 

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

(Radni materijal, Welkom paket, modele svih akata neophodnih u postupcima nabavki za ugovorne organe, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak drugog dana, obezbijeđen parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

SPECIJALNA PONUDA SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA:

Pravilnik o uslovima i načinu korišenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu javnih nabavki sa CD-om I zvučnim objašnjanjam svih koraka postupka e-akucije po cijeni 30 KM, dok je redovna prodaja po cijeni 60 KM.

 

Za učesnike savjetovanja koji dolaze van Sarajeva obezbijeđen je EXTRA popust za smještaj po cijenama već od 55,00 KM po osobi/noći i uključuju PDV i boravišne takse.

 
Prijavu i rezervaciju izvršiti na recepciji Hotel „GRAND“ Sarajevo tel. 033/563-444 ili na Email:booking@hotelgrand.com sa pozivom na popust dogovoren od strane Agencije APKE Sarajevo sa upravom hotela. Troškove smještaja snose učesnici savjetovanja.

 

Program savjetovanja i obrazac za „online“prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na E-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

PREUZMI DOKUMENT:
plan i program

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave